Navigation:  Sklad > Stav skladu >

Minima a optima na skladě

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hromadné naplnění minima, optima, umístění na skladě

 

pozor Technicky už není možné na tomto přehledu využívat 'Povolení editace' (propojení více než tří datových tabulek to nepodporuje, z důvodu možné nejednoznačnosti záznamu).

 

Potřebujete-li hromadně naplnit minimální nebo optimální stavy vybraných skladových karet, případně typické umístění na skladě, můžete k tomu využít funkci připravenou na záložce 'Special'.

Funkce pro hromadné naplnění hodnoty do vybraných polí.

Funkce pro hromadné naplnění hodnoty do vybraných polí.

 

Hodnotu:        zapište hodnotu, kterou chcete hromadně naplnit do vybraného pole

naplň do:        výkonné tlačítko, které provede hromadné naplnění do vybraného pole (vyberte v rozbalovacím poli)

MIN MNOZSTVI                minimální množství na skladě

OPT MNOZSTVI                optimální množství na skladě

SKLAD LOCATION        typické umístění na skladě

 

Nejprve pomocí filtrů vyberte položky, kterým chcete hodnoty hromadně naplnit.
Zadejte hodnotu a vyberte pole, které chcete hromadně hodnotou naplnit.
Použijte výkonné tlačítko.

pozor tímto způsobem nelze záznamy odstraňovat, tedy nastavit prázdnou hodnotu !!

 

Touto funkcí lze vyřešit pouze položky, u kterých chcete nastavit stejnou hodnotu minima nebo optima podle vlastního rozhodnutí.

Jestliže ale chcete nastavit tyto hodnoty v závislosti na znalosti pohybů jednotlivých položek zboží v minulých obdobích, přejděte na kapitolu Nastavení minimálních a optimálních stavů zásob. V systému pak stejnojmennou funkci najdete v menu SKLAD -> ADMINISTRACE SKLADŮ.

 

 

Možnost "uzamčení" hodnot minima a optima na skladové kartě

Na konkrétní skladové kartě je možné zamknout proti editaci pole MINIMAL a OPTIMAL - ikonka "zámek" (výchozí stav ODEMČENO).

Možnost zamčení polí MINIMAL, OPTIMAL

Možnost zamčení polí MINIMAL, OPTIMAL

 

ODEMČENO        - hodnoty 'Minimal' a 'Optimal' lze nastavit ručně i automatem.

ZAMČENO        - hodnoty 'Minimal' a 'Otimal' nelze nastavit automatem, lze je editovat pouze ručně.

Skladové karty se zapnutým zámkem se nenabízejí ve zdroji funkce "Nastavení minimálních a optimálních stavů zásob" (menu SKLAD -> ADMINISTRACE SKLADŮ). Do kriterií výběrů na této kartě je přidán příznak "Zamčené" = NE, který je ale byl needitovatelný - jen, aby bylo vidět, že se zamčenými kartami se nepočítá.

Na přehledovou sestavu "Stav skladu" přidáno filtrační kriterium "Zamčené", aby bylo možné takové karty v přehledu vyhledat.