Navigation:  Výroba > Výrobní terminál >

Režim End

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V tomto režimu se operace odvádí jen jednou a to zpětně při jejím ukončení - „Jednoprůchodové“ odvádění.

 

Výrobní terminál v režimu "Čas zadává uživatel" - provádí se pouze ukončení operace

Výrobní terminál v režimu "Čas zadává uživatel" - provádí se pouze ukončení operace

 

Uživatel tedy může změnit datum (vhodné pro dodatečné odvádění operací).

Po vyplnění odvedeného množství se jednak přepočte plánovaná spotřeba materiálů a polotovarů (s nimi se pracuje stejným způsobem jako bylo popsáno výše), a jednak se pole celkového času předvyplní plánovaným (normovaným) časem. Ten ještě může být upraven započítáním nebo nezapočítáním času přípravného podle stavu příznaku. Uživatel navíc tento čas může přepsat úplně jinou (skutečnou) hodnotou, která je podle něj správně. Tato hodnota se pak do výrobního úkonu zapíše jako čas operace.

 

pozor Tento způsob odvádění výroby vám tedy asi moc nepomůže pokud vás zajímá skutečná rentabilita výroby.

 

Jestliže chcete výrobu odvádět tímto způsobem, zapněte si v konfiguraci výroby režim odvádění „čas zadává uživatel“.

 

terminal32

 

- zapíše výrobní úkon do karty výrobní operace. Provedou se příslušné skladové pohyby. Aktualizuje se vyrobené množství. Formulář se vyčistí pro další zadávání.

 

Způsob odvedení zmetků je stejný jako v režimu Start -> End odvádění.