Navigation:  Zboží > Konfigurace >

Výběry zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení výběru zboží dle zvolených kritérií výběru, obsahu sloupců a variant výběru.

Nejčastějším použitím je "skrytí neplatných" karet zboží. Nastavením těchto filtrů docílíte toho, že uživatelé pracují pouze s aktuální databází zboží. Staré, neplatné položky se jim nepletou pod rukama a nestane se, že by někdo zákazníkovi nabídnul "starou" položku.

 

Konfigurační okno pro nastavení rozbalovacích polí s číslem zboží.

Konfigurační okno pro nastavení rozbalovacích polí s číslem zboží.

 

pozor  Následující nastavení jsou "uživatelská". Každý uživatel může mít sady nastaveny jinak.

 

Varianty výběru

Definují v jakých dokumentech se odpovídající čísla zboží nabízí. Lze tak od sebe oddělit nakupované prvky od vlastních výrobků. Uživatelům se v dokladech nabízejí pak jen relevantní prvky, současně se seznam položek zmenšuje - tím se zjednodušuje a zrychluje práce s ním.

 

NEUTRÁLNÍ - rozbalovací pole s číslem zboží jako filtrační kriterium na přehledových sestavách, křížových tabulkách a pod., nebo doklady u nichž není jednoznačný směr pohybu ... Poptávky, Reklamace ... (mohou být jak přijaté, tak vystavené)
NÁKUPNÍ - rozbalovací pole na dokladech směřujících do firmy (komunikace s dodavateli). Vystavené objednávky, Příjemky, Přijaté faktury ...
PRODEJNÍ - rozbalovací pole na dokladech směřujících ven z firmy (komunikace se zákazníky). Nabídky, Přijaté objednávky, Výdejky, Vystavené faktury, Dodací listy ....
MATERIÁL - rozbalovací pole na speciálních dokladech, kde se používá "materiál" - například karta Technologického postupu výrobku.
NÁZEV - rozbalovací pole na vybraných dokladech, kde je zboží možné doplňovat podle Názvu zboží a nikoli podle Čísla zboží - například Nabídky.

 

Kriteria výběru

Definují jaké položky z ceníku se ve vybraném výběru nabízí. Položek lze filtrovat dle dostupných hodnot. Nejčastější je filtrace na "PLATNÉ" položky.

 

Obsah sloupců

V této části konfiguračního okna lze určit, jaké hodnoty se mimo čísla zboží objeví po rozbalení pole. Tyto hodnoty mohou uživateli pomoci při rozhodování a výběru správné položky, nebo mu mohou přinášet další informace - například cenu zboží, momentální stav na skladech a podobně.

 

Ovládací prvky karty:

 

uloz        Uloží změny v nastavení.

ukaz        Zobrazí náhled před tiskem.

zpet        Zavře aktuální okno.

ButonDistribuce                Umožňuje rozeslat nastavení i jiným uživatelům.

 

Použití:

- vyberte tlačítkem Variantu výběru. Kriteria výběru a Obsah sloupců se ihned nastaví podle uložené konfigurace pro vybranou variantu.

- upravte Kriteria výběru případně Obsah sloupců

- použijte tlačítko Ulož

pozor  Následující nastavení je "systémové". Platí stejně pro všechny uživatele systému.

 

Prefixové vyhledávání zboží

U rozsáhlých ceníků může být na některých méně výkoných stanicích problém s časem načtení všech položek ceníku do rozbalovacího pole. Dalším omezujícím prvkem je "zakladní" vlastnost rozbalovacího pole - neumí v principu zobrazit více položek než cca 64 tisíc. Může se tedy stát, že položky z konce ceníku se v rozbalovacím poli nikdy nenabídnou.

Prefixové vyhledávání, dle zadané délky v konfiguraci, zajistí filtraci záznamů v rozbalovacích polích MAT ID (Číslo zboží) dle délky prefixu. Tedy je-li nastavena délka prefixu např na 3, dojde při zadávání zboží do pole MAT ID k filtraci záznamů v comboboxu a budou vyhledány pouze záznamy začínající prvními třemi zadanými znaky. Ostatní zadané znaky již budou ignorovány a filtr se nezmění. Takto je v poli MAT ID možné zadat a vyhledat i zboží, které se nachází v koncové části seznamu, toto nebylo dříve možné.

 

Funkce se aktivuje zapnutím příznaku "používat prefixové vyhledávání"

 

K dispozici jsou tři režimy prefixového vyhledávání:

vyhledávat do - při psaní vyhledává (přebudovává seznam zboží) do N-tého nastaveného znaku. Po zadání více znaků již seznam nepřebudovává.
vyhledávat právě - vyhledá (přebuduje seznam zboží) ve chvíli, kdy je zadaný N-tý znak. Pokud je zadáno méně či více znaků, seznam nepřebudovává.
vyhledávat od - vyhledává (přebudovává seznam zboží) až po zadání N-tého znaku. Při zadání menšího počtu znaků seznam nepřebudovává.

 

Délka seznamu zboží - je kriterium doplněné pro zrychlení přípravy zdroje rozbalovacího pole Číslo zboží. Po splnění podmínky zvoleného jednoho z výše uvedených režimů se vytvoří zdroj odpovídajícíh čísel zboží, ovšem jen ve stanovené délce => například pouze prvních 500 odpovídajících čísel.

 

note2 Popsaná funkčnost je zprovozněna na kartách: Dodací listy, Vystavené faktury, Přijaté faktury, Vystavené objednávky, Přijaté objednávky, Nabídky, Příjemky a Výdejky. U karty Nabídky je tato funkčnost rozšířena i pro pole Název.