Navigation:  Nabídky >

Generování přij. objednávky z nabídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce umožňuje vygenerovat Přijatou objednávku z více Nabídek.

Nástroj umožňuje z více Nabídek vygenerovat jednu Přijatou objednávku.

Nástroj umožňuje z více Nabídek vygenerovat jednu Přijatou objednávku.

 

Poklepáním na řádek v seznamu lze konkrétní nabídku otevřít.

Hledaný text - vyhledá Nabídku, která obsahuje zadaný řetězec. Funkce hledá od Nabídky, na které je umístěn kurzor dál.
Hledej- tlačítko vyhledá další Nabídku, která obsahuje zadaný řetězec
Od 1.- tlačítko vyhledá první Nabídku, která obsahuje zadaný řetězec

 

Samotnému generování ještě předchází dotaz ohledně případných "variantních" Nabídek.

GenerovaniPOBjzViceNabidek-Varianty

 

Ano- do nové Přijaté objednávky převezme úplně všechny položky vybraných Nabídek bez ohledu na "varianty".
Bez Variant- zobrazí seznam Nabídek, které obsahují "varianty" a celá akce generování bude ukončena bez vygenerování Přijaté objednávky. Je třeba upravit výběr tak, abyste v něm měli pouze Nabídky bez variant.

 

V Poznámce přijaté objednávky je uveden seznam všech Nabídek, ze kterých byla generována.

Jednotlivé Nabídky, ze kterých byla Přijatá objednávka generována, najdete také v souvisejících dokumentech.