Navigation:  Zboží > Bonusový systém >

Přehled bonusových bodů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled bonusových bodů vám zobrazí seznam všech položek (firem, které mají evidováno 1 a více bonusových bodů) v systému Soft-4-Sale. Jedná se o klasické přehledové okno Soft-4-Sale.

prehled.bonusu

 

Kde budou informace o stavu bonusového účtu

Na prodejním dokladu (faktuře, prodejce, dodacím listu) se formou dynamického textu zobrazují informace o změnách na bonusovém účtu, jeho aktuální případně budoucí stav

Podle zvoleného režimu vzniku, kdy se připisují bonusové body existují dvě podoby textu.

jestliže se body se připisují už při provedení dokladu

 

         BonusovySystemInfoStav-01

 

Zobrazí se pouze počet bodů, které zákazník získal vystavením dokladu a stav bonusového účtu po provedení změn. Ztrátové body se nezobrazují, protože k připsaní ztrátových i získaných bodů dochází okamžitě, je tedy znám konečný stav účtu.

jestliže se body se přidělují až při zaplacení dokladu

 

         BonusovySystemInfoStav-02

 

Aktuální stav účtu zákazníka (v okamžiku propočtení dokladu) je – 1413,05 bodů. Z tohoto stavu ztratí dalších 400 bodů (za starou fakturu, která je nezaplacená po splatnosti). Pokud tento aktuální doklad zaplatí ve splatnosti může získat 460,65 bodů. V tomto případě se zobrazují ztrátové body, protože ty jsou z účtu odečteny ihned po provedení dokladu – o ty zákazník příjde , kdežto získání kladných bodů je podmíněno včasným zaplacením faktury – kladné body tedy nakonec ani získat nemusí …

Podoby textu jsou vlastně tři. Na dokladu se totiž pro zákazníka může na základě vyhodnocené podmínky dle poslední varianty ztráty bodů zobrazit i takový text:

 

         BonusovySystemInfoStav-03

 

Na bonusové kartě zákazníka

Tyto pohledy existují dva. Jeden je dostupný přes menu ZBOŽÍ / BONUSOVÝ SYSTÉM / PŘEHLED BONUSOVÝCH ÚČTŮ, kde jsou vidět všechny existující bonusové účty s možností různých výběrů, řazení a filtrací. Zde je možné například sledovat datum posledního nákupu jednotlivých zákazníků a ve spolupráci s procesním panelem se nabízí možnost „hlídat“ takové bonusové účty, kde hrozí vynulování z důvodu „mrtvé doby“ mezi nákupy a včas zákazníka na toto riziko upozornit.

V přehledu je možno vyhledat konkrétní účet a ten poklepáním otevřít do detailního pohledu.

 

BonusovyUcet

 

Zde je vidět formou jednotlivých řádků za jaké doklady, kolik a kdy zákazník body získal případně ztratil. U ztrátových bodů je formou textové poznámky uvedeno proč ke ztrátě bodů u zákazníka došlo.

Nad kartou bonusového účtu existuje tisková sestava, kterou lze zákazníkovi odeslat jako detailní přehled o stavu jeho účtu. Na této tiskové sestavě se také zobrazuje pole Poznámka u jednotlivých řádků, takže zákazník je detailně informován za co body získal a za co ztratil, protože informace, kterou lze tisknout ihned v rámci prodejního dokladu nemusí být zcela přesná – hlavně co se týká ztrátových bodů (druhý den po vytištění může být situace na bonusovém účtu zcela jiná. Záleží na konkrétní konfiguraci a jestli třeba zrovna nebyl použit hromadný nástroj, který vyhodnocuje stav všech dokladů v rozhodném období).

Druhý pohled na stav bonusového účtu zákazníka je přímo na marketingové kartě kontaktu v záložce Bonusy.

 

BonusovyUcetKartaKontaktu

 

Informace o stavu bonusového účtu lze zákazníků odesílat jednotlivě přímo z tiskové sestavy nad bonusovým účtem pomocí funkce PDFMini, nebo využít hromadného nástroje takzvaného rozvozu tiskových sestav, lze jej v případě internetových nadstaveb (e-shop, e-portál) zobrazovat zákazníkovi ve webových aplikacích.

 

 

Jak využít bonusové body

 

V ceníku jsou speciální produkty s cenou 0,- Kč nebo i s cenou nenulovou - speciální, jenž má bonusové ohodnocení záporným počtem bonusových bodů, lze je objednat a dodat normálně jako zboží v rámci normální objednávky.

Na cenové kartě zboží, které je bonusovým produktem musí být zatržen příznak a zboží má definovány záporné bonusové body.

BonusovySystemJakVyuzitBody-01

Jestliže takové zboží bude uvedeno na prodejním dokladu, dojde jednak k přičtení záporných bodů. Podle příznaku systém pozná, že se jedná o „nákup bonusového produktu“ a provede se o tom záznam do bonusového účtu zákazníka. K „odečtení“ bonusových bodů dochází ihned při provedení dokladu (i když podle konfigurace rozhodující podmínkou pro připsání bodů je zaplacení dokladu!!).

Už při propočítávání dokladu ale i při provádění dokladu se kontroluje, zda má zákazník pro nákup bonusových produktů dostatek bodů. Pokud ne je na to uživatel upozorněn zprávou:

BonusovySystemJakVyuzitBody-02

 

Pokud k tomuto zjištění dojde až při „provádění“ dokladu je uživatel dotázán:

BonusovySystemJakVyuzitBody-03

 

Při volbě Ano se dokončí „provádění“ dokladu, body za bonusový produkt se odečtou a bonusový účet se tak dostane do minusového stavu.