Navigation:  Zboží > Bonusový systém >

Nový bonusový účet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jak se vytvoří bonusový účet zákazníka

 

Ručně, uživatelem, který rozhodna na základě nějakého hodnocení svých zákazníků, že jim umožní sbírat bonusové body a na základě nich čerpat oproti ostatním určité výhody. Bonusový účet lze ručně vytvořit pomocí menu ZBOŽÍ / BONUSOVÝ SYSTÉM / NOVÝ BONUSOVÝ ÚČET

Založení nového bonusového účtu můžete provést několika způsoby:

V menu ZBOŽÍ / BONUSOVÝ SYSTÉM / NOVÝ BONUSOVÝ ÚČET (vyplněním prázdného okna)
Nad přehledem bonusových bodů kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
Nad přehledem bonusových bodů kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

 

BonusovyUcetNovy

 

Číslo účtu se generuje automatické (po použití tlačítka generátoru BonusovyUcetNovyGenerujCislo).

Body a Podřízené body se aktualizují po promáčknutí tlačítka BonusovyUcetNovyPlus

Odběratele vyberete z existujících karet kontaktů

Poslední nákup je automaticky doplňovaná hodnota systémem. Jedná se poslední datum vystavení prodejního dokladu.

Bez výpisu je příznak, který zakazuje zobrazení stavu a pohybu na bonusovém účtu a to i v případě, že je tato volba v konfiguraci bonusového systému zapnutá. Lze tedy poměrně snadno zařídit, že všem zákazníkům se stav jejich účtu na doklady zapisuje a jen některým ne.

Nadřízený účet je vazba na existující bonusové účty. Jejím vybráním se aktivuje vazba mezi těmito dvěma účty. Body získané nebo ztracené podřízeným účtem se promítají i do účtu nadřízeného. Typicky pobočky firmy jsou propojeny se svojí centrálou a centrála kumuluje bonusové body, ať už nákup provede kterákoli z jejích poboček. Každá z poboček může bonusové body čerpat, ale jen v rámci svého účtu, centrála pak může využít skutečnosti, že kumulací bonusových bodů z poboček její celkový bonusový stav roste rychleji a dříve tak dosáhne na bonusové produkty.

 

Hromadně - další ruční možnosti jak vytvořit bonusové účty je využití hromadného nástroje v menu ZBOŽÍ / BONUSOVÝ SYSTÉM / HROMADNÉ MANIPULACE kde je možné pomocí vhodného filtru a například konfigurace uvedené na obrázku hromadně vytvořit karty bonusových účtů vybraným zákazníkům.

 

BonusovySystemHromadneAkce

 

Vhodné je výběr opřít o marketingový výběr firem BonusovySystemHromadneAkce-MV například největších 50 odběratelů vytvořených na základě křížové tabulky fakturace. Lze samozřejmě použít jakoukoli filtraci nabízející se v levé části komunikačního okna.

V parametrech akce nastavíme Hromadný pokyn (na tento typ záznamu se nevztahuje pozdější „rekonstrukce“ účtu – záznam zůstane na účtu nezměněn), jako množství přidělených bodů tímto hromadným pokynem můžete zvolit „0“ (případně jinou hodnotu, která bude zákazníkům připsána jako „startovní“ bonus), datum vzniku je datum, ke kterému bude záznam zapsán.

Přepínač nastavte na volbu BonusovySystemHromadneAkce-ChybejiciUcty, tím se právě neexistující účty vytvoří.

Použitím tlačítka BonusovySystemHromadneAkce-Nastav se akce provede a pro každou firmu odpovídajíci nastavenému filtru se vytvoří bonusový účet, který bude obsahovat jako první položku „hromadný pokyn“ a případnou hodnotu připsaných bodů.

 

Automaticky vystavením nebo zaplacením prodejního dokladu v závislosti na nastavení konfigurace bonusového systému.