Navigation:  Zboží > Bonusový systém >

Nový osobní bonusový účet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bonusový systém umožňuje spravovat bonusové účty také konkrétních osob zákazníka.

Princip fungování

V konfiguraci bonusového systému zvolíme variantu osobních bonusových úctu a zadáme datum od kdy bonusový systém platí.
Vybereme a oznacíme osoby, které chceme motivovat, tedy pro které chceme sledovat bonusové úcty. Pouze osoba s príznakem "bonus" bude mít veden bonusový úcet
Na karte osoby uvedeme za kolik Kc obratu získá jeden bod (implicitní hodnota je 1.000Kc). Každá osoba muže mít jinou hodnotu.
Na každé prijaté objednávce, za kterou má být uplatnen bonus, zadáváme "osobu dostávající bonus" za tento obchodní prípad. Bonusová osoba je nové pole na prijaté objednávce a nesouvisí s osobou, která objednávku poslala, ale musí se jednat o osobaodberatele !
Bonusové body získá osoba až pri události úplného zaplacení faktury ! Faktura samozrejme musí být spojena s prijatou objednávkou, kde je uvedena bonusová osoba. Body se pocítají z hodnoty obratu faktury bez DPH.
Bonusové body odebírá osoba pri provedení dodacího listu, kde jsou dodávány bonusové produkty a bonusová osoba je vedena jako odberatel.

Matematika bonusových bodů je jednak vedena na kartě osoby (pro získání bonusu) a na kartě bonusových produktů (při odběru bonusových produktů).

note2Systém firemních bonusových účtů a osobních bonusových účtů nelze provozovat současně, je nutné  zvolit pouze jednu variantu.