Navigation:  Zboží > Bonusový systém >

Přehled variant přidělení bodů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

viz. kapitola KONFIGURACE -> Kdy budou body přiděleny.