Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury >

Karta přijaté zálohové faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formulář zálohové přijaté faktury upraven.

Úprava formuláře Přijaté zálohové faktury  -  záložky podle měny.

Úprava formuláře Přijaté zálohové faktury  -  záložky podle měny.

 

V hlavičce i položkách doplněny záložky podle měny, ve které je faktura vedena. Přepnutím záložky lze pracovat s dokladem v tuzemské nebo cizí měně. Záložky se přepínají společně = změnou záložky v hlavičce se přepne i záložka položek a obráceně. Jestliže je faktura vystavena v cizí měně, automaticky se po otevření dokladu nastaví záložky na "cizí měnu".