Navigation:  Zakázky > Servisní zásahy > Konfigurace >

Konfigurace servisních zásahů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obsahuje možnost volby, jaké osoby se budou nabízet na řádcích Servisních zásahů. Zda Obchodníci (výchozí funkčnost), nebo Zaměstnanci.

Pokud chcete například využívat Servisní zásahy pro evidenci denní činnosti všech pracovníků firmy, i těch kteří nejsou podchyceni odváděním výroby. U zaměstnanců vybíráte v rozbalovacím poli jejich kód (osobní číslo z karty zaměstnance), současně je zobrazeno i Příjmení a Jméno v rozbalovacím poli pro snadnější orientaci.

18.9.servis