Navigation:  Operativa >

Hledání textu v operativních dokumentech

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce pro hledání textu v operativních dokumentech byla navržena a vytvořena za účelem snadného a rychlého dohledání informací v operativních dokumentech.

hledani

Např. potřebujete-li dohledat e-mail, ve kterém je popsán návrh řešení přestavby skladových prostor nebo např. potřebujete dohledat část textu ze zápisu z porad.

Hlavní výhodou hledání textu v operativních dokumentech je rychlé a pohodlné dohledání hledaného výrazu. Hledání probíhá v těchto typech dokumentů:

spisová služba
požadavky
úkoly
porady
reference
plán času
ceník
kontakty
dotazníky

Nastavení kritérií hledání textu

Hledaný text je možné omezit kritérií výběru.

firma
časová kritéria
výběrem typu operativních dokumentů
označením konkrétních položek

Hledání textu spustíte kliknutím na tlačítko .