Navigation:  Ekonomika > DPH > Přiznání DPH >

Pořízení majetku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na daňovém přiznání se na řádku 47 se má objevovat hodnota majetku pořízeného ve sledovaném období ...

Systém k tomu využívá datum pořízení a vazbu na "nákupní" fakturu uvedené na kartě majetku. Pokud datum pořízení je ve sledovaném období, najde se podle odkazu na kartě majetku nákupní (přijatá) faktura a její "základ daně" a "daň v plné výši" se uvede v daňovém přiznání na řádku 47.