Navigation:  Sklad >

Tisk pohybů - zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce vytváří přehledové tiskové sestavy o příjmech a výdejích zboží.

tisk.pohyb

 

Parametr - Typ výstupu (pole volby)

pohyby zboží na skladech        tisk detailního přehledu pohybů zboží , pro každé zboží jsou uvedeny přehledně příjmy a výdeje

pohyby zboží v dokladech        tisk detailního přehledu řádků příjemek a výdejek

kumulovaná sestava                tisk kumulovaného přehledu (pro jedno zboží jsou příjmy a výdeje sečteny a kumulovány do jediného řádku)

doklady                        tisk stručného jednořádkového přehledu pohybů zboží

sestava příjmů a výdejůTyto sestavy obsahují přehled zboží v daném typu dokladu (příjemky a výdejky). Současně zde uživatel pro každý řádek zboží najde související doklady zakázkového systému. Pro přehled příjmů je to číslo přijaté faktury resp. čísla přijatých faktur. Pro přehled výdejů je to číslo vystavené faktury.

                         Těmito sestavami lze analyzovat všechny výdeje konkrétního typu zboží, zda jsou vykryty vystavenými fakturami.

přehled dokladů s v.č.                tisk přehledu včetně výrobních čísel

Poznámky k použití

Mezisoučty

Volba hlavního kritéria třídění určuje i skupinu pro mezisoučty.

Stránkování        

Současně volba kritéria třídění určuje i způsob stránkování sestav. Pro každou novou hodnotu hlavního třídícího hlediska bude provedeno odstránkování. Každý sklad, výrobce, dodavatel, typ zboží bude tedy na samostatné straně.

Stav skladu v kumulované sestavě

Mezi součty, které jsou v sestavě uvedený zdánlivě chybí součet stavu skladu. Třetí sloupec je však v této sestavě uveden pouze jako informativní veličina. Součet hodnot stavu skladu by však byl vysoce zavádějící, v sestavě totiž samozřejmě nejsou uvedeny řádky se zbožím, které nevykazovalo podle zadaných kritérií žádný pohyb. Toto zboží však na skladě je jeho hodnota by nebyla do součtu započtena.