Navigation:  Sklad >

Rekapitulace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Rekapitulace umožňuje kompletní tisk skladové karty evidované v systému Soft-4-Sale.

Okno výběru skladové karty

 

vykaz.zasob

 

Kritéria výběru:

Datum od:                časové omezení - spodní mez - povinný parametr

do:                        časové omezení - horní mez - povinný parametr

Sklad:                        číslo skladu nebo alespoň počáteční znaky  (výběrové pole dle číselníků Sklady)

Kód pohybu:                kód pohybu nebo alespoň počáteční znaky  (výběrové pole dle číselníku Typy pohybů) má smysl pouze pro rekapitulace pohybové (deník příjmů, výdejů a převodů)

 

Typ výstupu:

rekapitulace pohybu zásob        rekapitulace pohybů zásob součtovaná dle skladu, středisek, kód pohybů        

rekapitulace stavu zásob                rekapitulace stavu zásob (v čase od - do) dle skladů        

deník příjmů                        detailní přehled příjmů        

deník výdejů                        detailní přehled výdejů        

deník převodů                        detailní přehled převodů        

výkaz stavu zásob                detailní přehled převodů        

výkaz stavu zásob znak mód        detailní přehled převodů ve znakovém módu

inventurní sestava                inventurní sestava k určitému datu

inventurní sestava s cenami        inventurní sestava k určitému datu s cenami

rekapitulace zakáz. skladu        rekapitulace zakázkově řízeného skladu

 

Do formuláře Parametry tisku pohybů  byla doplněna k typu výstupu "výkaz stavu zásob" filtrace na číslo zboží. U jiných typů výstupu je tato filtrace skryta.