Navigation:  Sklad >

Tisk pohybů - doklady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce vytváří tiskový přehled příjemek a výdejek jednotlivě nebo hromadně.

tisk.doklady

Typ výstupu „doklady“ vytváří sestavy položkově dle čísla dokladu v korunových částkách. Částky jsou i u výdejů uváděny v kladných hodnotách a umožňují tak kontrolu a tisk pořízených  dokladů. Typ výstupu „příjemky“ tiskne každou příjemku na novou stránku. Pořízené výdejky je možno tisknout jednotlivě i hromadně. Doklady v přípravě jsou  označeny  „V PŘÍPRAVĚ“.