Navigation:  Zboží > Konfigurace > Zboží - Konfigurace kalkulace cen >

Konfigurace recyklačních poplatků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato záložka se zabývá chováním systému ve vztahu k Recyklačním, Autorským a Manipulačním poplatkům.

Karta Konfigurace poplatků.

Karta Konfigurace poplatků.

 

Do konfigurace recyklačního poplatku přidána možnost "žádný - nezohledňuje se". Tato volba umožňuje přestat zobrazovat recyklační poplatek. Funkčnost aplikována ve Vystavených fakturách a Prodejkách.