Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Rozdělení výnosů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Výnosy faktury můžete pro potřeby zaúčtování nebo jen za účelem přesnějšího sledování výnosů firmy podle různých kriterií, využít tzv. "rozdělení výnosů faktury".

Tímto způsobem můžete docílit i toho, že faktura se jako výnos objeví v několika různých zakázkách svou poměrnou částí právě podle předpisu v kartě rozdělení.

ButonRozdeleni        - vygeneruje nebo zobrazí detailní rozpis rozdělení výnosů faktury

 

Karta rozdělení výnosů nad Vystavenou fakturou.

Karta rozdělení výnosů nad Vystavenou fakturou.

 

Po vygenerování může systém sám, podle předem uživatelsky definovatelných pravidel, položky faktury rozdělit. Položky faktury můžete však rozdělit také sami podle potřeby. Pro celkovou kontrolu rozdělení slouží následující pole:

FAKTURA:- součet hodnot položek, které jsou uvedeny na kartě faktury
ROZDĚLENÍ:- součet hodnot řádků rozdělení
NEROZDĚLENO:- rozdíl mezi hodnotou položek na faktuře a v rozdělení. Pro tuto hodnotu se pak použijí hodnoty (zakázka, oblast, středisko, obchodník) z karty faktury. Na kartě rozdělení jsou tyto hodnoty uvedeny vpravo nahoře.
ButonPLUS-Zlute- přepočte hodnoty výše uvedených polí

 

note2 Při rozdělování se snažte, aby částka NEROZDĚLENO byla rovna nule.

 

Možnost kumulace v "Rozdělení výnosů vystavené faktury"

Rozdělení faktury můžete využít i pro zjednodušení vyhodnocování obchodních případů - faktura o mnoha položkách se v rámci "rozdělení" může naopak zkumulovat do pouhých dvou řádků (například z důvodu dvou rozdílných sazeb DPH na faktuře v příkladu)

Položky rozdělení výnosů vystavených faktur je možné následně kumulovat také podle Zakázky, Oblasti, Střediska nebo Obchodníka.

Rozdělení výnosů vystavených faktur - možnosti kumulace.

Rozdělení výnosů vystavených faktur - možnosti kumulace.

ButonKumulace_Blue        - vyvolá dialogové okno pro výběr způsobu kumulace

Způsobů kumulace lze vybrat několik současně. Kumulace potom proběhne pouze pro takové řádky, kde jsou všechny vybrané parametry shodné.

Budou-li zatrženy všechny parametry, jako na obrázku, zkumulují se pouze takové řádky, které budou mít současně shodu v čísle zakázky, oblasti, středisku i jménu obchodníka.

Nastavení parametrů uživatelem si systém pamatuje i pro příští použití, dokud je uživatel nezmění. Stačí tedy jednou zvolit režim kumulace řádků rozdělení a ten potom jen na dalších dokladech potvrzovat.

 

Existence "rozdělení výnosů" faktury je avizována zobrazením záložky 'Rozdělení' v sekci položek faktury. Záložka je dostupná pouze, pokud rozdělení faktury existuje.

FakturaVystavena_zalozkaRozdeleni

 

Tato záložka primárně slouží k prohlížení, případně k drobným opravám existujících řádků rozdělení. Není možné zde použít kumulaci nebo zkontrolovat, zda hodnoty rozdělení odpovídají hodnotě faktury (nerozděleno).

 

zrušení "Rozdělení výnosů vystavené faktury"

Rozdělení vystavené faktury zrušíte snadno.

a) Otevřete kartu detailu rozdělení faktury (tlačítkem ButonRozdeleni) a řádky rozdělní označte a smažte.

b) Řádky rozdělení smažte přímo na záložce 'Rozdělení'.