Navigation:  Výroba > Přehled výroby >

Přeskočené operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Častým problémem, způsobeným nedůsledným odváděním výroby, jsou takzvaně "přeskočené operace. Operace buď nebyla vůbec provedena (což může mít vliv na výrobek samotný - chybí mu závit), nebo jen nebyla správně odvedena (což má vliv na hodnotu výrobních nákladů). Může se také stát, že uživatelé "jen" odvedou špatný počet kusů u některé operace (pokud se to stane na poslední operaci, budete mít v evidenci hotových výrobků položky, které nikdy nebyly vyrobeny a po ukončení zakázky vám zůstanou "na skladě").

note2 Operace je považována za přeskočenou, jestliže na předchozí operaci je odvedeno méně kusů než na následující. Příznak HOTOVO nehraje žádnou roli.

 

Takové operace je tedy třeba vyhledat, abyste na ně mohli adekvátně reagovat a sjednat nápravu.

Na Přehledu výroby k tomuto účelu slouží příznak "přeskočené".

Přehled výroby - příznak pro spuštění funkce vyhledání "přeskočených" operací.

Přehled výroby - příznak pro spuštění funkce vyhledání "přeskočených" operací.

 

Chcete-li vyhledat "přeskočené" operace, zapněte příslušný příznak a použijte tlačítko ButonGener. Systém spustí funkci pro vyhledání přeskočených operací.

pozor  Před touto akcí použijte vhodný filtr pro omezení zpracovávaných operací - pokud výběr neomezíte, akce může trvat i několik minut.

 

pozor  Pro použití tlačítka "Gener." musí být vybrán alespoň jeden z příznaků "ZAHÁJENO" nebo "PŘESKOČENÉ".

 

Operace vyhodnocené jako "přeskočené" jsou v Přehledu výroby označeny příznakem ve sloupci "X"

Přehled výroby - operace označené jako "přeskočené"

Přehled výroby - operace označené jako "přeskočené"

 

Ve výchozím stavu je tento příznak umístěn až na konci přehledu výroby, ale lze jej přesunout pomocí designera.

 

Příklady zakázek s přeskočenými operacemi

PrehledVyrobyPreskoceneOperace01

 

Na poslední operaci této zakázky bylo odvedeno více výrobků, než kolik prošlo předchozími operacemi. V tomto případě také došlo k naskladnění uvedeného počtu výrobků. Je tedy potřeba vyřešit, co je správně. Zda skutečně fyzicky bylo naskladněno 96 nebo 91 ks výrobků. Podle plánu by jich mělo být 91 ks.

 

PrehledVyrobyPreskoceneOperace02

 

V tomto příkladu bylo vyřezáno laserem 64 ks výpalků, ale podle výkazu bylo následné vrtání provedeno na 94 kusech. Co je správně? Podle plánu by to mělo být 64 ks.