Navigation:  Výroba > Přehled výroby >

Aktuálně zahájené operace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chcete vědět, co se právě na kterém pracovišti zpracovává? Chcete vědět, jak se daří dodržet předepsaná časová norma operace? Nezapomínají pracovníci výrobní operace ukončovat?

Kladete-li si takové otázky, pomůže vám funkce "Přehled zahájených operací" (menu VÝROBA -> PŘEHLED ZAHÁJENÝCH OPERACÍ)

 

Po otevření přehledu systém načte aktuální situaci v zahájených operacích a graficky ji zobrazuje tak, že vidíte cca 2 - 3 hodiny do minulosti. Dlouhé operace se zobrazují maximálně do půlnoci následujícího dne i když ve skutečnosti trvají i déle. Jde nám hlavně o momentální situaci s kontrolou, zda některé zpracovávané operace netrvají výrazně déle než předpokládá plán. Může se jednat jak o "chybu" technologa, který přepokládal kratší výrobní čas, může se jednat o objektivní potíže, které se v rámci výroby vyskytly a se kterými se dopředu nepočítalo, může se však jednat i o chybu pracovníka, který "zapomněl" zahájenou operaci ukončit.

 

Přehled zahájených operací.

Přehled zahájených operací.

 

Na tomto přehledu uvidíte graficky znázorněno, jaký pracovník právě pracuje na které výrobní operaci. Do kdy teoreticky bude touto operací zaměstnán, v jaké fázi operace se nachází.

Příklad:

Divíšek Stanislav v 10:46 zahájil operaci, která již podle plánu měla být hotová (bar je vyplněn červenou barvou). Stále na ní pracuje a momentálně se nachází 13% nad předpokládaným normo časem.
Dostál Jiří ve 14:46 zahájil operaci, jejíž zpracování je plánováno na dnešek (bar je vyplněn zelenou barvou). Stále na ní pracuje a zatím spotřeboval 85% plánovaného času.
Hernych Jan ve 14:47 zahájil operaci, která je plánovaná až někdy v budoucnu (bar je vyplněn modrou barvou).
Faltejsek David v 15:00 zahájil operaci, která již podle plánu měla být hotová a její dokončení můžeme očekávat okolo 23:00 hodiny.

 

Přehled se automaticky aktualizuje každých 5 minut, kdy dojde k přepočtu jednotlivých výrobních operací - některé operace z přehledu zmizí, protože již byly ukončeny, některé nově zahájené se objeví a u všech dojde k přepočtu poměru mezi plánovaným a dosud proběhnutým časem.

V případě okamžité potřeby můžete aktualizaci přehledu vyvolat použitím tlačítka ButonUkaz.

Pomocí tlačítek můžete ButonDalekohledPLUS zvětšit nebo ButonDalekohledMINUS zmenšit zoom přehledu tak, abyste lépe viděli krátké operace. Vždy však uvidíte maximálně 48 hodinový aktuální úsek.

Přehled nabízí možnost řazení jednotlivých záznamů ve výchozím nastavení vzestupně podle data zahájení operace. K dispozici jsou ještě režimy podle jména zaměstance, podle stroje (pracoviště) nebo podle čísla výrobku.

Najetím kurzorem myši na bar konkrétní operace se dozvíte další doplňující informace.

 

Najetím kurzorem myši se o operaci dozvíte více.

Najetím kurzorem myši se o operaci dozvíte více.

 

Poklepáním myší na bar se otevře karta konkrétní výrobní operace.

 

Změnou grafiky systém rozlišuje, které operace jsou "běžící" a které jsou momentálně "pozastavené".

 

Grafické znázornění "pozastavených" operací.

Grafické znázornění "pozastavených" operací.

 

U pozastavených operací se do procentuálního vyjádření čerpání normovaného času doba přerušení nezapočítává. Po najetí myší nad bar takové operace se objeví informace o operaci včetně času přerušení.