Navigation:  Výroba > Přehled výroby >

Hromadné přidělení zaměstnance k výrobním operacem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při plánování výroby "na lidi", můžete využít hromadné doplnění konkrétního zaměstnance do vybraných výrobních operací (řádků Přehledu výroby).

Hromadné přidělení pracovníka k výrobním operacím.

Hromadné přidělení pracovníka k výrobním operacím.

 

Záložka Akce na Přehledu výroby obsahuje:

- výkonné tlačítko Plánuj osobu

- rozbalovací pole pro výběr pracovníka, komu bude práce hromadně přidělena (výběr nabízí všechny platné osoby střediska výroby seřazené podle příjmení)

 

Systém před provedením akce kontroluje, zda jsou vybrána relevantní data. V případě, že narazí na jednu z níže popsaných situací, akci zastaví.

- prázdný přehled výroby je chyba (nejsou vybrány žádné operace)

- počet operací větší než 1000 je také chyba (náhodné použití funkce nad nenafiltrovaným přehledem výroby)

- pokud je ve výběru byť jediná dokončená operace, je to chyba (nástroj je určen jen pro plánované, tedy dosud nedokončené, operace)

- nevybraný pracovník je chyba

 

Detailní výběr operací podle příznaku v zeleném poli  'označené' :

- pokud máte zapnutý nebo vypnutý příznak pro označené, funguje dle zadané logiky

- pokud nemáte ani zapnutý ani vypnutý (šedý) příznak pro označené, ale současně máte některé operace označené, bude fungovat jen pro tyto označené!

 

Použitím funkce přepíšete osobu, kterou operaci přidělil systém! Ruční výběr pracovníka (i tento hromadný) má přednost před automatickým přidělení systémem při plánování.