Navigation:  Ekonomika > Saldo >

Přehled saldokonta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehledová sestava

Přehledová sestava zobrazuje aktuální pohled na saldokonto, který je možné omezit kritérii výběru a způsobem třídění.

Pro saldokonto lze vygenerovat interní doklad pro haléřové vyrovnání nespárovaných haléřových zbytků

Nad přehledem saldokonta přibylo tlačítko DOKLAD HV které je však aktivní pouze při zvolené konfiguraci párovacího znaku variabilní symbol(konfigurace saldokonta volba1) .Systém vytvoří interní doklad a přenese informaci o variabilní symbolu a účtech dle konfigurace pro náklady a výnosy.  Dále je důležité nastavit limit pro saldo.

Hal_vyrovnani

Saldokonto

Princip saldokonta zpracovaného v účetnictví Soft-4-Sale spočívá na pohledu přímo do hlavní knihy přes párovací znaky. Párovacím znakem může být standardně pouze variabilní symbol (VS). Za párovací znak je možné použít i speciální párovací symbol, který je na řádku hlavní knihy nebo je možné požádat o inteligentní zpracování párovacího znaku, tak že párovací symbol má přednost před variabilním symbolem v případě, že je vyplněn. Tzn., pokud máte dvě faktury přijaté se stejným variabilním symbolem od různých dodavatelů, je možné jako párovací znak uvádět P1, P2 a tyto znaky mají přednost před standardním variabilním symbolem.  Je možné si vyžádat zpracovat saldokonto i pouze podle identifikačního čísla (IČ), které je v hlavní knize také zapsáno jako pomocná informace pro párování vůči odběratelům nebo dodavatelům. Saldokonto nemá zvláštní agendu, i když má zvláštní pohled a ten je vygenerován na základě požadavku uživatele na základě zvolené konfigurace pro rychlejší a jednodušší práci se saldokontem jako statický pohled. Je možné jej kdykoliv generovat znovu. Základem práce se saldokontem systému je tzv. dynamický pohled na saldokonto. Tento dynamický pohled znamená, že se neustále na základě existujících informací v hlavní knize variabilního symbolu, párovacího symbolu, IČ zpracovává za dané konfigurace saldokonto neuhrazených rozdílů. Uživatel může konfigurovat minimální úroveň rozdílů, kterou považuje za vyrovnanou. Může to být jedna koruna, může to být deset haléřů, ale i nula. V účetní osnově je připraven příznak “zda je nebo není saldokontní“ a je samozřejmě možné při tomto postupu si zapnout libovolný účet jako saldokontní a vyjet si dynamický pohled nebo si nechat vygenerovat statický pohled na saldokonto daného účtu a následně tento účet vypnout jako saldokontní. Tzn., že je možné s tím v průběhu libovolně manipulovat, protože informace pro budování saldokonta jsou vždy uloženy v hlavní knize a nemění se.