Navigation:  Zboží > Smluvní ceny >

Přehled smluvních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled smluvních cen vám zobrazí seznam všech položek (smluvních cen) evidovaných v systému Soft-4-Sale. Jedná se o klasické přehledové okno s bohatými možnostmi filtrace.

Přehled smluvních cen

Přehled smluvních cen

Suma obratu v řádku smluvní ceny

Řada smluvních cen už se stává bezpředmětnými, protože zákazník daný produkt již neodebírá. Aby vám počet smluvních cen nepřerostl do gigantických rozměrů, potřebujete čas od času zneplatnit smluvní ceny právě u položek, kde už to nemá smysl. K tomu potřebujete zjistit, zda konkrétní zákazník danou položku odebral např. v posledním roce.

Řešení spočívá v doplnění nového sloupce “Obrat v Kč“ do přehledu smluvních cen. Po spuštění generátoru nad přehledem smluvním cen, se doplní vždy aktuální obrat. U generátoru je možnost využít časového omezení od-do na datum zdanitelného plnění.

 

Nad přehledem smluv je možnost doplnit také filtr “Obrat od-do“.