Navigation:  Zboží >

Smluvní ceny

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nástroj smluvní ceny slouží pro stanovení cen vůči konkrétnímu odběrateli. Jedná se o formu definice slevy. Tento nástroj reaguje na situaci, kdy jsou s konkrétní firmou dohodnuty konkrétní ceny na konkrétní produkty pro určité předpokládejme dlouhé období. Tento systém smluvních cen nenahrazuje dealerské slevy, ale je mu nadřízen. To znamená, že firma, která je zařazena do dealerské skupiny a přísluší jí určitá sleva na zboží, může mít definovaný soubor smluvních cen, které mají vyšší prioritu, tedy jsou aplikovány vždy, pokud se zákazníkovi takové zboží nabízí nebo prodává.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled smluvních cen
Definice smluvních cen
Nová smluvní cena
Karta smluvní ceny
Hromadné doplnění smluvních cen
Tisk přehledů smluvních cen