Navigation:  Zboží > Smluvní ceny >

Definice smluvních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Definice smluvní slevy vázaná na odběratele a přes:

technický parametr 2
číslo zboží
typ zboží
nebo jako základní sleva odběratele

Obdoba je stejná jako u definice dealerských slev

smluv.ceny1

Definice smluvní slevy vázaná na odběratele zadaná jako:

procento slevy
sleva v Kč s případnou vazbou na konkrétní MJ (i jinou než základní cenová MJ)
pevná cena s případnou vazbou na konkrétní MJ (i jinou než základní cenová MJ)

Pouze jedna z uvedených hodnot je vyplněna a ta pak také platí. Ostatní jsou NULL. Systém nejdříve očekává cenu, pak slevu v procentech a nakonec slevu finanční.

Průhled z obchodní karty firmy

přímo editovatelné řádky smluvních definic
řádky smluvních cen v samostatné záložce

obch.slevy

Předdefinování smluvní ceny

Možnost definice budoucí smluvní ceny/slevy pro danou položku. Tato smluvní cena bude platná v momentě dovršení data na kartě.

Nastavení

Upravena reakce při zadání nové slevy/ceny, kdy zneplatnění původních definic pro danou položku je na dotaz. Je možné tak ponechat platnost stávající definice slevy/ceny a přidat novou s budoucím datem platnosti od (obdobné řešení je individuálním nastavováním platnosti jednotlivých cen/slev po povolení editace v přehledu cen/slev).

Postup

otevřeme kartu stávající definice smluvní ceny
klikneme na ikonu pro zkopírování stávajícího záznamu do nového a potvrdíme tlačítkem ANO
na otázku zda-li si přejeme zneplatit ostatní definice k této smluvní ceně/slevě? Odpovíme NE. Tím zaručíme, že bude nadále platit stávající definice. V momentě dovršení data platnosti nově definované smluvní ceny bude platná jenom ta jedna.