Navigation:  Zboží > Smluvní ceny >

Nová smluvní cena

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Založení nové smluvní ceny můžete provést několika způsoby:

1.V menu Zboží - Smluvní ceny - Nová smluvní cena (vyplněním prázdného okna)
2.Nad přehledem smluvních cen kliknete na ikonu new (nový záznam) v nástrojové liště, otevře se prázdné okno pro vyplnění údajů dokladu.
3.Nad přehledem smluvních cen kliknete na ikonu copy v nástrojové liště (zkopírování aktuálního dokladu do nového a následně případně změníte vybrané údaje)

Předdefinování smluvní ceny

Systém možňuje definovat budoucí smluvní ceny/slevy pro danou položku. Tato smluvní cena bude platná v momentě dovršení data na kartě.

Nastavení

Upravena reakce při zadání nové slevy/ceny, kdy zneplatnění původních definic pro danou položku je na dotaz. Je možné tak ponechat platnost stávající definice slevy/ceny a přidat novou s budoucím datem platnosti od (obdobné řešení je individuálním nastavováním platnosti jednotlivých cen/slev po povolení editace v přehledu cen/slev).

Postup

otevřeme kartu stávající definice smluvní ceny
klikneme na ikonu pro zkopírování stávajícího záznamu do nového a potvrdíme tlačítkem ANO
na otázku zda-li si přejeme zneplatit ostatní definice k této smluvní ceně/slevě? Odpovíme NE. Tím zaručíme, že bude nadále platit stávající definice. V momentě dovršení data platnosti nově definované smluvní ceny bude platná jenom ta jedna.

 

Generátor nad přijatou objednávkou

Možnost generovat smluvní cenu nejen nad kartou nabídky, ale nyní nově také nad kartou přijaté objednávky.(SMLCEN)

 

sml.ceny1