Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky > Přehled zboží v přijatých objednávkách >

Skladová dostupnost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skladová dostupnost - Kompletace konstrukčních celků

 

Nad Přehledem zboží v přijatých objednávkách (lze spustit i jako Automatická úloha) vznikla nová funkce, která hlídá, zda je možné kompletovat celý konstruční celek.

Při použití tlačítka dostupnost následuje dotaz, zda se má vyhodnotit dostupnost "konstrukčních celků" (pro zboží, které přímo vidím v přehledu), nebo "konstrukčních prvků" (navíc se tedy ještě všechny vybrané konstrukční celky rozpadnou na konstrukční prvky, elementární díly) - tato varianta může trvat několik minut !!).

 

Dostupnost konstrukčních prvků vezme všechno nedodané množství položek přijatých objednávek a provede rozpad konstrukčních celků na prvky (do úrovně zvolené v konfiguraci). Seřadí je vzestupně dle termínu dodání (p.termín na řádku položky nebo p.termín z hlavičky objednávky nebo požadovaný termín z hlavičky objednávky). Při shodě termínů je dalším třídícím kriteriem dle čísla přijaté objednávky vzestupně. Položky, u kterých není dohledán žádný z uvedených termínů jsou zařazeny na konec vzestupně podle čísla přijaté objednávky.

 

Proti tomuto seznamu se postaví stav skladu (všechny "prodejní" sklady) a nedodané množství položek zboží ve vystavených objednávkách (bez ohledu na to, zda mezi VObj a PObj existuje nějaká vazba) seřazeny vzestupně dle termínu dodání (p.termín na řádku položky nebo p.termín z hlavičky objednávky nebo požadovaný termín z hlavičky objednávky).

 

Následně dochází k přiřazování zboží "skladem" k položkám přijatých objednávek.

 

Nejprve se řeší případné blokace, potom položky přijatých objednávek od "nejstarší". Položky jejichž množství lze 100% pokrýt skladovou zásobou jsou označeny stavem "SKLadem".
Když "dojde" zboží na skladech, začne se přiřazovat zboží z položek vystavených objednávek a zapisuje zjištěné DATUM, kdy která položka bude dodána.
Položky, kterým lze přiřadit vystavenou objednávku, na níž ale není dohledán termín, jsou označeny stavem BEZtermínu.
Jakmile se vyčerpá i všechno zboží "na cestě" jsou zbývající položky přijatých objednávek označeny jako "NEobjednáno".

 

POZN:

Při použití funkce "Centrální přepočet dostupnosti pObj Konstrukční celky + prvky" v automatických úlohách, nebo tlačítkem ButonDostupnost nad Přehledem zboží v Přijatých objednávkách - při volbě "přepočíst dostupnost prvků", dojde nejprve k přepočtu dostupnosti konstrukčních celků a následně, pro zbývající nedostupné množství, k přepočtu dostupnosti konstrukčních prvků.

 

zbozi.radky2

 

Na přehledu najdete dva speciální sloupce sloupce které zobrazují:

 

Dost%                z kolika procent jsou prvky pro daný konstrukční celek dostupné skladem

DostDat        kdy budou prvky pro daný konstrukční celek 100% dostupné. (Stav se zobrazuje podle "nejhoršího" prvku).

 

Stavy skladové dostupnosti:

 

SKL                skladem - všechny potřebné prvky jsou volné k použití

dd.MM.rrrr        datum - potřebné prvky jsou objednány, je tedy znám a zobrazuje se termín dodání posledního z nich

BEZ                bez termínu - potřebné prvky jsou sice objednány, ale na některé z objednávek chybí potvrzený termíny

NE                neobjednáno - některý z prvků chybí, ale není ani objednán.

 

Na přehledu zboží jsou umístěny speciální filtry pro vyhodnocenou skladovou dostupnost

 

"dostupnost KP"        při zapnutí zobrazí jen takové položky, jejichž dostupnost konstrukčních prvků je 100% - lze je tedy ihned složit a dodat.

"dostupnost KC"        při zapnutí zobrazí jen takové položky, které je možné alespoň částečně uspokojit ze skladových zásob (hodnota ve sloupci SKL. je větší než nula).

"konstrukční celek"        pomůže od sebe oddělit zboží, které je nebo není konstrukčním celkem.

 

Tlačítko zapisPO-2 provede zapsání zjištěných stavů dostupnosti do pole P.TERMÍN na položce Přijaté objednávky. Nad tímto tlačítkem je uchováno datum, kdy naposled došlo k jeho použití.

 

Při zjištěném stavu BEZtermínu nebo NEobjednáno se smaže datum P.TERMÍN na řádku přijaté objednávky (nemůžeme odběrateli žádný termín potvrdit, sami jej neznáme)

Jestliže výsledkem zjištění dostupnosti je datum, nastaví se stejné datum i do pole P.TERMÍN na řádku přijaté objednávky (pokud tam dosud žádné není, nebo je nižší než datum zjištné)

Zjištěný stav SKLadem zapíše do pole P.TERMÍN datum z pole TERMÍN (požadovaný zákazníkem) z hlavičky přijaté objednávky (pokud tam dosud žádný není)

 

 

Reakce na změny automatické změny Potvrzeného TERMÍNu na řádku přijaté objednávky:

 

IkonaPenizefunkce za příplatek - cca 1 hodina práce, sazba podle aktivního programu servisní podpory

 

Systém může být pro vás na požádání upraven tak abyste mohli aktivně tyto změny sledovat (například Procesním panelem) a aktivně na reagovat. Na požádání proto, že se k tomu využívá pole "STAV rozpracovanosti", které má primárně jiný význam.

 

Jestliže tedy hodnota pole P.TERMÍN na řádku přijaté objednávky

 

je stejná nebo menší, termín se nemění                - pak se do pole STAV zapíše text "OK-T" (termín je v pořádku)

se doplní podle požadovaného z hlavičky        - pak se do pole STAV zapíše text "OK-T"

se změní z prázdného pole na datum                - pak se do pole STAV zapíše text "NOVY-T" (nový termín)

je větší než původně zapsané datum                - pak se do pole STAV zapíše text "ZMENA-T" (změna termínu)

se změní z datumu na prázdné pole                - pak se do pole STAV zapíše text "ZMENA-T"

 

Při změně termínu hromadnými nástroji (dle dostupnosti nad přehledem zboží v přijatých objednávkách nebo z karty související vystavené objednávky) se současně se změnou datumu a stavu řádku zapíše do pole Poznámka (dostupné rozkliknutím konkrétního řádku do detailu) text například "2.12.2011 12:14:58 - s4sadmin - OK-T > ZMENA-T" neboli <Datum čas><uživatel><původní hodnota pole stav>< nová hodnota pole stav>.

Při dalších změnách na tomtéž řádku se nové záznamy do pole Poznámka přidávají = vzniká historický záznam o průběhu změn termínu dodání.