Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Přehled zboží v přijatých objednávkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zobrazuje veškeré zboží a produkty, které jsou evidovány uvnitř přijatých objednávek. Tento příkaz umožňuje výběry nejen podle hodnot z hlavičky přijaté objednávky, ale i výběry podle typu zboží, podle výrobce zboží apod..

 

POprehled4

 

 

 

Filtrace na příznak "vyrobené"

 

Speciální filtrační kriterium, které mohou využít firmy provozující modul VÝROBA, například při generování Dodacího listu z položek zboží v přijatých objednávkách - filtrace na příznak "vyrobeno".

Na dodací list se pak přenese množství, které odpovídá vyrobenému, dosud nedodanému. (nelze tedy dodat více výrobků, než jich bylo vyrobeno). Přenesou se pouze řádky, u kterých je množství "vyrobeno" větší než množství "dodáno".

 

Podobně i generování Dodacího listu z konkrétní Přijaté objednávky v režimu "ZBYTEK" lze podmínit vyrobeným množstvím.

 

Podmínka "vyrobené" na kartě generátoru Dodacího listu z Přijaté objednávky.

Podmínka "vyrobené" na kartě generátoru Dodacího listu z Přijaté objednávky.

 

 

 

Filtrace na příznak "skladovatelné"

 

Tento příznak pro filtraci je dostupný na Přehledu zboží v Přijatých objednávkách na záložce "Firma, Zboží", která nabízí i další možnosti filtrace podle kriterií týkající se odběratelů nebo údajů z ceníku.

 

Filtrace zboží v Přijatých objednávkách podle příznaku "skladovatelné".

Filtrace zboží v Přijatých objednávkách podle příznaku "skladovatelné".