Navigation:  Kontakty > Karta firmy > Základní karta >

Bankovní účty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
tlacitko9Seznam bankovních účtů kontaktu včetně IBAN A SWIFT. Informace o registrovaných (platných) účtech.

Po změně designu základní karty kontaktu jsou informace o bankovních účtech umístěny pouze na zvláštní záložce, kde jsou uvedeny všechny účty evidované u kontaktu.

Jelikož je třeba sledovat, zda účty partnera jsou takzvaně "platné", stejně budete evidované účty stahovat z databáze ministerstva. K tomu slouží funkce "Nespolehlivý plátce" na kartě "Parametry hledání firmy v internetu". Funkce stahuje současně se stavem spolehlivosti plátce i DPH i všechna čísla registrovaných účtů.

 

Přehled "registrovaných" účtů u kontaktu.

Přehled "registrovaných" účtů u kontaktu.

 

Jeden ze stažených účtů můžete zvolit jako "výchozí", zobrazí se červeným textem v horní části okna. Tento účet se bude automaticky doplňovat na kartu Přijaté faktury jako první.

Na kartu, která umožňuje evidenci bankovního spojení kontaktu (může být i více účtů), lze zapsat i název banky "výchozího" účtu.

 

KartaKontaktuViceUctu-Banka

 

Přestože kontakt při registraci účtu u MF, neuvedl i IBAN a SWIFT, je možné na této kartě, pokud takový účet zvolíte jako výchozí, tyto hodnoty dopsat do příslušných polí. Jsou důležité hlavně pro generování příkazů k úhradě v cizí měně.

 

Funkční tlačítka

ButonNovyRed- přidá informace o novém účtu do tabulky. Nové číslo účtu a jeho další specifika zapište do modrých polí ... a použijte funkční tlačítko.
ButonVychoziRed- nastaví vybraný účet, němž právě stojí kurzor, jako výchozí.
ButonSmaz- učet, na němž právě stojí kurzor, odstraní ze seznamu.
ButonNastav- provede zapsání informací o vybraném účtu na základní kartu kontaktu

 

Postup nastavení

Na základní kartě kontaktů klikněte na ikonu tlacitko9 (bankovní účty).
Nové číslo účtu a jeho další specifika zapište do modrých polí
Potvrďte kliknutím na tlačítko ButonNovyRed. Následkem toho dojde k vložení nového účtu a Vám se zobrazí přehled všech evidovaných účtů k danému kontaktu.
Primární účet vyberete kliknutím na ikonu ButonVychoziRed nad účtem na němž právě stojí kurzor. Parametry vybraného bankovního spojení se zapíšou do záhlaví karty účtů kontaktu.

 

tip2 Využijte funkce pod tlačítkem "OR" na základní kartě kontaktu, kde se současně o příznaku "nespolehlivý plátce" současně stáhnou i všechny registrované účty kontaktu.