Navigation:  Kontakty > Konfigurace >

Výběry firem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě kontaktu najdete příznak platné a neplatné firmy, který lze použít také pro definici výběru firem. Výběr firem jsou tyto standardní výběry,které jsou používány v celém systému v rozbalovacích výběrových polích, ve kterých uživatel vybírá firmu.:

Neutrální  ( jsou používány ve všech info sestavách, parametrických oknech)
Dodavatelský (používá se na ceníkové kartě, na vystavené objednávce, přijaté faktuře, na všech dokladech, kde lze očekávat dodavatele)
Odběratelský ( je používán na všech typech dokladů, kde lze očekávat zákazníka)
Příjemce ( je specializovaný výběr, který se používá při vyplňování konečného příjemce)
Servisní

Tyto výběrová pole jsou k dispozici také na přehledech nabídek. V těchto polích budou nabízeny firmy tak, jak je nadefinuje uživatel.  Tyto  výběry může uživatel nadefinovat tak, že neutrální výběr jsou všechny platné firmy, dodavatelský výběr jsou všechny platné firmy s příznakem zákazník, odběratelský výběr jsou všechny platné firmy s příznakem zákazníka a příjemce jsou všechny firmy bez ohledu na platnost. Způsob ovládání je jednoduchý. Nejdříve uživatel zvolí variantu výběru a použije tlačítko "načti", tím se načte informace o předchozí definici tohoto výběru a zobrazí se v kritériích. Poté může uživatel tento výběr předefinovat a použít tlačítko "ulož". Pokud v určité fázi chce vidět, jaké firmy vlastně vybral, použije tlačítko "ukaž". Tímto postupem nadefinuje všechny  výběry a tím změní chování Soft-4-Sale. Základní efekt této metody spočívá v tom, že staré neplatné firmy, které zůstávají v systému pouze z důvodu evidence na některých starších typech dokladu, lze označit jako neplatné a dosáhnout toho, aby se tyto firmy nenabízely v tradičních pozicích.

Jednou z mnoha možností, jak využít tyto předdefinované výběry je využít např. příznaku objekt. Pokud se používá příznak objekt pro evidenci bezvýznamných objektů, na které jsou realizované zakázky, potom těchto lokalit může být velké množství a je nesmyslné, aby se nabízely při tvorbě nabídky, faktury,… Lze opět definovat příslušné výběry tak, že budou vynechávat firmy, které budou vynechávat příznak objektu.

vyber.firem