Navigation:  Kontakty > Konfigurace >

Konfigurace implicitní karty firmy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení reakce při poklepnutí na firmu v přehledu firem.

implicita