Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Skladový robot

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

menu SKLAD -> ADMINISTRACE SKLADŮ -> SKLADOVÝ ROBOT

Funkce "skladový robot" v administraci skladů umožňuje opakovaně realizovat veškeré příjmy a výdeje nad skladem od určitého datumu a dosáhnout tak toho, že veškeré časové a finanční nesrovnalosti, ke kterým došlo v průběhu vedení skladů, budou znovu přepočteny.

 

Ovládací okno Skladového robota

Ovládací okno Skladového robota

 

Jedná se o systém, kdy se využívá základní charakteristiky skladu  - a to, že výdeje probíhají na základě váženého průměru skladových cen. Pokud tedy uživatel manipuluje s časem příjmu a výdeje, systém nezohledňuje při aktuálním provedení příjmu nebo výdeje tyto časové manipulace a výdej vždy probíhá podle právě aktuální průměrné skladové ceny přesto, že týden poté co byl proveden výdej někdo zaskladní zboží s časem, který by měl tento výdej předbíhat. Stejně tak pokud dochází ke změně ceny na příjmu, protože např. přijde pozdě faktura za dopravu a dělá se opravná příjemka, která pouze finančně manipuluje se stavem zásob a doceňuje tak hodnotu příjmu, výdeje, které byly již realizovány nezohledňují tyto posuny.

Skladový robot tedy bere od určitého data postupně příjmy a výdeje v jejich aktuálních finančních a časových hodnotách a znovu počítá průměrné ceny pro jednotlivé výdeje . Výsledkem práce skladového robota jsou návrhy změn v cenách výdejek podle správného časového sledu a podle správných časových hodnot.

Skladový robot má několik výkonných tlačítek a probíhá postupně v několika fázích:

 

1. Příprava - skladový robot provede výpočet průměrných cen za období „od" a navrhne opravu průměrové ceny na výdejkách.

note2 Robot se neomezuje datumem "do", vždy běží až do aktuálního času.

pozor  POZOR - v závislosti na délce zvoleného období - a tím počtu zpracovávaných dokladů - může běžet příprava dlouho!

 

Při spuštění "přípravy" si systém pro konkrétního uživatele zapíše datum jejího spuštění.

 

2. Protokol změn · ukazuje, mimo jiné, i problematické pohyby (výdej do mínusu), a navržené změny cen.

pozor  Věnujte se hlavně sekci 04 - Výdej do mínusu. Tato sekce před aplikováním změn MUSÍ být prázdná. Ceny na dokladech "do mínusu" robot neopraví!

 

Náhled na změny – doklady - ukazuje položkově finanční rozdíl, ke kterému dochází u výdejů

Náhled na změny – sklady  - ukazuje stav zásob sumárně v Kč

Protokol změn dokladů – vytvoří protokol – podklad pro zaúčtování nebo opravu již zaúčtovaných změn

 

Uživatel má tedy ještě možnost před tím, než se rozhodne akceptovat stav, který navrhuje skladový robot, prohlédnout si k jakým změnám by došlo, protokol změn, u kterých skladových karet došlo k finančnímu pohybu, v jakém směru a prohlédnout si veškeré výdajové doklady a velikosti finančních změn. Je možné opravovat data, zejména mínusové stavy, které robot neopraví a znovu spustit Přípravu.

 

 

3. Proveď - Na konci oprav použijte toto tlačítko, které všechny navržené změny akceptuje a zapíše do aktuální databáze.

 

Skladový robot má vliv na hodnotu skladových pohybů a je nebezpečné použít skladový robot ve chvíli, kdy je systém Soft-4-Sale přímo provázán s účetním systémem i co do skladových dokladů. Pokud se pravidelně ze systému Soft-4-Sale přenášejí skladové doklady do účetnictví, nebylo by vhodné používat skladového robota, protože by mohlo dojít k finančnímu přecení dokladu, který je již zaúčtován. V tomto případě doporučujeme zavést režim, kdy se

např. v průběhu jednoho měsíce neposílají do účetnictví aktuální doklady, pak se pro toto období spustí skladový robot a určité množství dokladů se tak znovu přepočte a teprve poté se přenesou do účetnictví.

 

Při použití tlačítka "Proved" systém kontroluje, zda "Příprava", ze které by měl vycházet, nebyla spuštěna před více jak 36 hodinami. Jestliže Ano, funkce "proved" nepůjde spustit.

 

 

Skladový robot - na "jedno" zboží

Skladový robot umožňuje jeho spuštění na jedno konkrétní zboží (případně skupinu zboží s využitím filtrace s "hvězdičkou"). Robot se tak omezí pouze na vybranou kartu zboží, ale tak jako obvykle běží přes všechny sklady.

 

Skladový robot umožňuje i zpracování pouze jednoho zboží.

Skladový robot umožňuje i zpracování pouze jednoho zboží.

 

tip2 Takto nafiltrovaný skladový robot se dá zavolat přímo ze skladové karty zboží.

 

 

FIFO robot

Skladový robot umí zpracovat i sklady vedené v režimu FIFO tzn. umí zpracovat situaci, a zrekonstruovat kompletně příjmy a následně i výdeje podle této metody a tím navrhnout změny v cenách FIFO. Tato úprava je velice podstatná pro ty, kteří používají FIFO a měly s ním trvalé problémy, protože jakýkoli časový posun dokladu příjmového nebo výdajového změnil totálně chování systému a někdy dokonce i rozhodil skladové ceny.