Navigation:  Sklad > Administrace skladů > Skladový robot >

Výrobní robot

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Najdete jej na kartě "skladového" robota, se kterým úzce souvisí a odkud jej vyvoláte použitím tlačtka "Výrobní příjemky"

Pro firmy zabývající se výrobou je nedílnou součástí skladového robota ještě další - výrobní robot. Tento nástroj byl vyvinut pro možnost dodatečně zaktualizovat a případně doplnit doklady rozpracované výroby, ale hlavně konečnou cenu hotového výrobku.

 

Karta "výrobního" robota - typické nastavení

Karta "výrobního" robota - typické nastavení

 

Výrobní robot se obvykle spouští průběžně automaticky pro konkrétní výrobek ihned při odvádění výrobních úkonů nebo při dodatečném zásahu do výrobní operace. Tato vlastnost může být ale z nějakého důvodu v konfiguraci výroby vypnuta. Mimo to nejčastějším důvodem pro aktualizaci výrobní ceny výrobků je dodatečná aktualizace cen vstupních materiálů (MTZ).

 

Výrobní robot se proto používá v kombinaci se skladový robotem - minimálně ve třech krocích - prakticky takto:

1) Spustíte "skladového" robota, který opraví případné změny cen vstupních materiálů a nakupovaných dílů. Díky němu se však změní skladové ceny materiálů ovlivňující výrobní cenu hotového výrobku.

2) Spustíte "výrobního" robota, který propočte znovu skutečnou výrobní cenu výrobku s ohledem na změny vstupních cen materiálu. Díky tomu se však změní hodnota Příjemky hotového výrobku.

3) Spustíte opět " skladového" robota, který nyní opraví případně změny na výdejkách hotových výrobků ze skladu.

 

note2 Jestliže si vyrábíte některé výrobky jako polotovary "na sklad" a používáte je pak v následujících zakázkách jako vstupní "materiál", je potřeba kroky 2 a 3 ještě zopakovat, protože v tomto případě výrobní cena "hotového výrobku - polotovaru" vstupuje jako nákladová do dalšího atd.

 

Datum úkonu od- interval odvedení výrobních úkonů podle nichž se dohledá množina výrobků, které je potřeba přepočítat.
Min. datum pohybu- omezující datum, před které výrobní robot nepůjde i kdyby k tomu měl důvod. Měl by například vytvořit doklad rozpracované výroby pro úkon, který pracovník odvedl dodatečně do minulého období. Doklad se k úkonu vytvoří, ale nebude mít datum odvedení úkonu, ale právě toto minimální datum pohybu. Tento údaj je povinný a bez jeho vyplnění vás systém nepustí dál.

 

note2 Dojde-li k situaci, že robot bude chtít opravit cenu na existujícím dokladu "před" zadaným datumem, cena na konkrétním skladovém dokladu zůstane neozměněna, systém si pamatuje novou cenu a započte ji do ceny hotového výrobku.

 

Operace hotová- vybere všechny výrobní operace, které mají datum "hotovo" v uvedeném intervalu a podle nich sestaví seznam výrobků, které je potřeba přepočítat.

 

pozor  POZOR vždy se přepočítává hodnota celého výrobku! Přestože do uvedeného intervalu spadá pouze jediný úkon poslední operace výrobku, přepočítají se všehchny výrobní skladové pohyby celého výrobku!

 

Čís.zakázky- vybere všechny výrobní úkony vybrané zakázky (všechny výrobky ve vybrané zakázce)
Pozice výrobku- vybere všechny výrobní úkony výrobku na vybrané pozici. Uvádí se pouze první trojčíslí, které prakticky odpovídá pozici výrobku na přijaté objednávce.
Firma- vebere všechny výrobní úkony výrobků a zakázek vybrané firmy (odběratele).

 

Pro spuštění přepočtu skladových dokladů rozpracované výroby použijte tlačítko ButonStart

 

 

oprava posloupnosti

 

note2 Speciální zákaznická úprava - nemusí fungovat správně všem - NEPOUŽÍVAT.

 

Poslední sekce obsahuje samostatný nástroj, který se pokusí srovnat posloupnost již existujících skladových dokladů rozpracované výroby tak, aby na skladě nedocházelo k výdejům polotovarů do mínusu. Tato situace nastane, pokud pracovníci nedodržují časovou posloupnost odvádění operací, nebo jinak nesprávně odvádějí výrobní úkony.

 

pozor Jestliže jsou nepřesnosti v odvádění výroby příliš rozsáhlé, nemusí se systému skladové doklady do správné posloupnosti poskládat!! Dbejte proto na správnost odvádění výroby!

 

Čís.zakázky- vybere a pokusí se časově  "srovnat" úkony vybrané zakázky
Sklad        - pracuje pouze se skladovými pohyby na konkrétním skladě (obvykle se jedná o sklad rozpracované výroby)

 

Pro spuštění tohoto nástroje použijte tlačítko ButonOprav.