Navigation:  Docházkový terminál > Práce s docházkovým terminálem >

NENÍ v zaměstnání

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tento status se objeví pracovníkovi, který má všechny záznamy v tabulce docházky řádně ukončeny. Prakticky to znamená, že zaměstnanec zahajuje pracovní den.

 

DochTerminalNENIvZamestnani

 

V okamžiku načtení kódu se také zafixuje čas, kdy k tomu došlo. Tento čas je na terminálu zobrazen v dolní části modrou barvou a také se posléze použije k zápisu do tabulky docházky (systémový čas běží stále dál). Pracovník tak může v klidu vybrat správné tlačítko zahájení.

 

DochTerminalPrichod        Příchod do práce

 

Toto tlačítko použijte pro běžný pracovní den, zahájení práce.

 

DochTerminalSluzebka        Služební cesta - začátek

 

Toto tlačítko použijte pokud rovnou odjíždíte na služební cestu.

 

note2 Jestliže máte povolenou korekci času můžete toto tlačítko použít i pro zpětné zahájení služební cesty = z domova jste jeli rovnou na služební cestu a zahájení zapisujete zpětně až po návratu do práce. Způsob použití korekce je popsán v samostatné kapitole.

 

 

DochTerminalLekar        Krátká návštěva lékaře - začátek

 

Toto tlačítko použijte pokud rovnou odcházíte k lékaři.

 

note2 Jestliže máte povolenou korekci času můžete toto tlačítko použít i pro zpětné zahájení návštěvy lékaře = z domova jste jeli rovnou k lékaři a zahájení zapisujete zpětně až po návratu do práce. Způsob použití korekce je popsán v samostatné kapitole.

 

 

DochTerminalOCR        Zahájení ošetřování člena rodiny

 

Toto tlačítko použijte v případě, že nastupujete OČR (neboli takzvaný paragraf).

 

note2 Zahájení OČR lze realizovat i manuálním zápisem do evidence docházky. Tuto možnost má k tomu určený pracovník, který na základě telefonického oznámení záznam provede.

 

 

DochTerminalDovolená        Zahájení dovolené

 

Toto tlačítko použijte v případě, že nastupujete na dovolenou.

 

note2 Zahájení dovolené lze realizovat i manuálním zápisem do evidence docházky. Tuto možnost má k tomu určený pracovník, který na základě oznámení záznam provede.

 

tip2 Jestliže máte povolenou korekci času můžete toto tlačítko použít i pro zahájení Dovolené od některého následujícího dne (např. od zítřka). Před tím musíte mít ovšem ukončen aktuální den. Způsob použití korekce je popsán v samostatné kapitole.

 

 

DochTerminalStorno                Zrušit zapisování

 

Toto tlačítko použijte v případě, že zápis do docházky nebudete nakonec provádět. Formulář se vyčistí a k záznamu do evidence docházky nedojde.