Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Konfigurace >

Povinné údaje karty přijaté faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

konfig.PFa1