Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Konfigurace >

Povinné údaje přijaté zálohové faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

konfig.PFa2