Navigation:  Výroba > Přehled výroby > Výrobní operace >

Kooperace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doplňkový popis u Vystavených objednávek kooperací z "výroby".

Při generování Vystavené objednávky z Přehledu výroby se k názvu výrobku připojí i text z pole "POPIS" na kartě výrobní operace. Jedná se v mnoha případech o technologickou informaci, kterou musí dodavatel kooperace mít v objednávce. Od Názvu výrobku je oddělena ENTEREM (začíná na novém řádku).

Na každý řádek vystavené objednávky je doplněn P.TERMÍN - požadovaný termín dodání kooperace, který odpovídá plánovanému termínu dokončení dle plánu výroby mínus jeden den.

Ukázka položek z tiskové sestavy objednávky kooperace.

Ukázka položek z tiskové sestavy objednávky kooperace.

 

 

Identifikace uživatele při odvádění Kooperace "dodáním" objednávky.

Kooperaci v modulu Výroba lze také odvést tak, že se označí Vystavená objednávka na kooperanta (vygenerovaná z výrobního modulu) jako "DODANÁ"

Při tvorbě úkonu odvedení kooperace na základě skutečnosti dodání Vystavené objednávky, se do něj zapíše kód zaměstnance podle právě přihlášeného uživatele.

Zaměstnanec se dohledává pomocí vazebních informací Uživatel --> Obchodník --> Zaměstnanec, je tedy potřeba mít v Číselníku obchodníků u příslušného obchodníka vazbu na jeho zaměstnaneckou kartu.