Navigation:  Zboží >

Textové atributy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Textové atributy je jev v systému Soft-4-Sale, který se prolíná od karty zboží přes veškeré doklady systému Soft-4-Sale až po skladovou evidenci. Pojem textový atribut lze nejlépe vysvětlit na jednoduchém příkladu. Představte si evidenci firmy, která prodává nábytek a eviduje židle. Tyto židle stojí bez ohledu na barvu přibližně stejnou cenu, pouze pokud mají pozlacené rohy, tak je tam příplatek 300 Kč. Těchto barevných mutací může být neomezené množství. Do doby než začaly existovat textové atributy jsme nutili tyto firmy, aby měly v databázi Soft-4-Sale velký počet karet zboží pro každou barvu zvlášť. Přitom byla většina ve stejné ceně nebo v ceně jemně změněné. Rozdíl byl popsán v některém z technických parametrů, který se týkal barvy a důsledkem této metody bylo, že databáze zboží některých firem přesahovaly 50-60 tisíc položek. Je třeba si uvědomit, že pokud má atribut popsat různé varianty téhož zboží, často se kombinuje více než jeden atribut (barva povrchu, područek,..). Další možností je, že se kombinují dvě rozdílné vlastnosti daného produktu (barva a povrchová úprava).

Textové atributy mají mnoho jiných uplatnění. Dalším možným použitím textových atributů, které si lze představit v praxi, je použití textových atributů ke zboží až ve chvíli, kdy je zboží naskladňováno a vyskladňováno ze skladu. Uživatel pak zná nejen celkové množství zboží na skladě, ale i složení podle jednotlivých barev (kolik od které barvy má na skladě).

Dalším použitím textového atributu ve skladu je informace o zaskladnění do konkrétního místa ve skladě (regály, palety, atd..). Tak je uživatel schopen dohledat rychle regál, ve kterém mám příslušné množství zboží.

Očekávaným využitím textových atributů je např. vedení zápůjčního skladu, kdy zápůjční sklad eviduje zboží zapůjčené potenciálním zákazníkům nebo eviduje zboží použité v několika výstavních prezentačních síních a je třeba s tímto zbožím nakládat tak, abych věděl nejenom to, že jsem zapůjčil 12 ks, ale abych také znal kterým zákazníkům, kolik ks jsem zapůjčil. Je nesmyslné, abychom pro každé zboží zapůjčené konkrétnímu zákazníkovi generovali novou kartu zboží.

Výhodou je nejen redukce databáze zboží, ale i rozšířené možnosti evidence skladové i rozšířené možnosti při evidenci dokladové. Textové atributy se používají nejen při popisu karty zboží jako varianty, ve kterých je toto zboží vyráběno, a ve skladu jako varianty zaskladnění jednotlivých zboží, ale textové atributy se používají i v dokladech (nabídkách, fakturách,…), kdy textový atribut upřesňuje vlastnost daného produktu a nabízí přitom ty textové atributy, které jsou v dané kartě zboží evidovány.

Textové atributy jsou definovány dva. Jedná se o nezávislé textové atributy, s každým lze pracovat jinou logikou nebo lze využít obou těchto textových atributů pro stejný účel. Je možný např. v textovém atributu 1 vést barvu základní zatímco v textovém atributu 2 vést barvu nohou nábytku. Je také možné využívat textového atributu 1 pro charakteristiku zboží (pro barevnost) a textové atributy 2 pro paletizaci. Tyto dva atributy jsou na sobě závislé.

Oba textové atributy je možné použít zároveň, na dokladech tedy např. najdete nejenom zboží s různými doplňky, ale také barevné mutace.

atributy3

Číselník vzorů textových atributů

Nastavení typů textových atributů s popisem a cenou. Číselník se zobrazí na kartě zboží - záložka Doplňky.

tex.atribut.C

 

Funkce pro hromadné doplnění textových atributů zboží dle vybraných výběrových kritérií. Soft-4-Sale umožňuje dohrání/kopírování textových atributů dle vzoru.

doplneni.atribut

Funkční tlačítka

ukaz        Zobrazí náhled před tiskem.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

zpet        Zavře aktuální formulář.

dohrej Dohraje dle vzoru vložení existujících záznamů. Vkládáte do tabulky zboží, které vyhovují zadanému kritériu v horní části formláře a pro toto zboží se vkládají záznamy, kde jméno TxtA1 či  TxtA2  spolu s jeho cenou odpovídají nalezenému záznamu ze spodní části formuláře.

kopiruj        Maže původní záznamy a vytvoří je znovu.