Navigation:  Sklad > Prodej > Konfigurace >

Konfigurace prodeje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurační karta nabízí možnost nastavení chování systému při použití modulu pultového prodeje.

KonfiguraceModuluProdeje

 

Karta v dolní části, vedle jména aktuálního uživatele, nabízí i možnost distribuce uživatelského nastavení. Je tedy možné všem uživatelům snadno nastavit stejná pravidla pro provádění prodeje.

 

Automatické rozdělení Prodejky

K dispozici jsou i volby pro automatické "rozdělení" při provedení Prodejky:

finančně převládající oblast doplňovat do faktury
rozdělení negenerovat
rozdělení generovat automaticky vždy
rozdělení generovat jen je-li více oblastí
rozdělení výnosů a oblast přepisovat automaticky bez dotazu uživateli
neotvírat okno s rozdělením?

 

Kontrola spojitosti číselné řady Prodejek - automatické vyplňování mezer.

Na kartě najdete pro tuto akci volbu "Doplnit chybějící číslo prodejky?"

Zapnutý příznak - při vytvoření prodejky systém zjišťuje, zda v rámci aktuálního dne není nějaká mezera v číselné řadě. Pokud ano, tak se vyplní právě vytvářeným dokladem.

 

Mezery v číselné řadě Prodejek lze dohledat a "vyplnit" i dodatečně, přímo na Přehledu prodejek.

PrehledProdejek

Nástroj na kontrolu spojitosti číselné řady na Přehledu prodejek

 

Tlačítko ButonChybejiciID na Přehledu prodejek spustí kontrolu spojitosti číselné řady Prodejek v intervalu omezeném poli Datum od - do. Pole Datum od je povinné a funkce vyžaduje jeho vyplnění. Kontrolní funkce zobrazením dotazu nabízí dvě možnosti řešení:

 

ChybejiciIDProdejek-Dotaz

Rozhodovací dotaz - doplnit nebo jen vytisknout.

 

Doplnit- vytvoří "prázdné" prodejky s nulovou hodnotou do nalezených mezer
Vytisknout- formou tiskové sestavy zobrazí nalezené mezery

 

PrehledChybejicichProdejek

Ukázka tiskové sestavy chybějících prodejek