Navigation:  Sklad > Prodej > Konfigurace >

Povinné údaje karty prodejky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

konfig.prodej