Navigation:  Zboží >

Přehled složení konstrukčních celků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konstrukční celky představují pojem, za kterým se skrývá výsledný produkt, který je složený z více podřadných celků (produktů). Evidence takového konstrukčního celku je stejná jako v případě ostatních produktů Vaší firmy s tím rozdílem, že v záložce „Konstukč“ na kartě produktu je seznam dílů nutných pro složení celku. Samozřejmostí je automatická kontrola dostupnosti jednotlivých dílů nutných k sestavení celku, bez kterých není možné produkt prodávat.

prehled.konstruk

 

Index změny pro konstrukční celek

Na kartě konstrukčního celku: index změny (textové pole) automaticky dostává hodnotu při první změně "01", pokud dojde k opravě složení celku systém nabídne automatický zápis indexu změny (01 ... 02, a ...b, 02a ... 02b) + datum změny indexu. Tuto nabídku neopakuje příštích 90 minut - považuje tyto změny za stejný index změny. Uživatel může sám požádat o automatické zvýšení indexu změny (tlačítko Změna) a také může index změny sám opravit !

Tisk konstrukčního celku obsahuj index změny a datum změny
Historie karty zboží sleduje všechny předchozí varianty (číslo, datum a kdy a kdo ji přesunul do historie)

index-zmeny

Rozpad konstrukčních celků N-úrovně

Mezi nové možnosti stanovení úrovně rozpadu konstrukčních celků patří stanovení takřka neomezené hloubky rozpadu konstrukčních celků.

rozpady-n-uroven

Využití této schopnosti:

použití pro generování hromadné objednávky, kdy rozpad neomezené hloubky rozpadají celky v přijatých objednávkách, ve skladech a ve vystavených objednávkách podle požadavku uživatele
generátor rezervací nad přijatou objednávkou
rozpad konstrukčních celků na výdejce a příjemce v rámci hromadných opravných operací
dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad přijatou objednávkou s rozpadem konstrukčních celků
dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad nabídkou s rozpadem konstrukčních celků
dotaz na skladovou dostupnost materiálu nad kartou výrobku