Navigation:  Zakázky > Statistiky > INTRASTAT > Konfigurace INTRASTAT >

Číselník statistických znaků INTRASTAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

cis.znaku

Číselník Statistických znaků Intrastat.

Číselník je dodáván se systémem, případně aktualizován v rámci upgrade.