Navigation:  Operativa > Porady >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zde můžete nastavit typ výstupního tiskového formuláře podklad na poradu/zápis z porady.

formular.obj

Tisková sestava

Nad přehledem porad  byla vytvořina nová tiskovou sestavu,která obsahuje datum (D.M.RRRR), téma, zúčastnění, místo, kdo poradu vedl. Sestava je orientovaná na výšku.

Tporady