Navigation:  Operativa > Porady >

Kopírování zápisu z porady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kopírování zápisu z porady

Při použití ikony copy (Zkopíruj do nového záznamu) v nástrojové liště se uživateli zobrazí dotaz:

 

ZPoradyKopir

 

Kompletně        Zkopíruje se hlavička včetně všech Bodů a Opatření

note2 Jestliže kopírovaná položka "Bod porady" nebo "Opatření" obsahuje odkaz na nesplněný úkol, požadavek nebo HelpDesk, převezme se tento odkaz taktéž (úkol ... tak bude přenesen i do další porady, dokud nebude splněn a nebudou vznikat duplicitní úkoly na totéž). Body a Opatření ve zrojové Poradě dostanou datum a příznak "dokončené". Splněné úkoly zůstanou navázány na zdrojovou Poradu.

 

Nedokončené        Zkopíruje se hlavička, pouze Body a Opatření, které nemají dosud datum a příznak "dokončeno"

note2 Jestliže kopírovaná položka "Bod porady" nebo "Opatření" obsahuje odkaz na nesplněný úkol, požadavek nebo HelpDesk, převezme se tento odkaz taktéž (úkol ... tak bude přenesen i do další porady, dokud nebude splněn a nebudou vznikat duplicitní úkoly na totéž). Body a Opatření ve zrojové Poradě dostanou datum a příznak "dokončené". Splněné úkoly zůstanou navázány na zdrojovou Poradu.

 

ŽádnéZkopírují se pouze hlavičkové údaje karty porady, bez bodů, opatření, úkolů .... Splněné i nesplněné úkoly, požadavky a HelpDesky zůstávají ve zdrojové Poradě

Zpět                Zrušení akce kopírování