Navigation:  Operativa >

Vnitrofiremní dialogy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vnitrofiremní dialogy byly navrženy za účelem zefektivnění interní komunikace ve firmě. Formou příspěvků a připomínek nad vybraným tématem můžete vést tzv. diskusní skupiny, kde budou tyto záznamy evidovány. Přínosem je především aktuálnost, dostupnost a rychlost zápisu příspěvků a připomínek k tématu.

 

Můžete tak vést vnitrofiremní dialogy nad velkými projekty, kde budou popsány jednotlivé strategické body realizace navrhovaného řešení s možností přidání návrhů na vylepšení, poznámek k realizaci atd.

 

Typické použití:

 

řízení firemních projektů
evidence nápadů a doporučení k tématu
dialogy o stanovení smluvní slevy
a další