Navigation:  Zakázky > Servisní zásahy > Konfigurace >

Typy servisních úkonů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tento číselník může roztřídit veškeré činnosti libovolně detailním způsobem. Mezi typy servisních úkonů je možné zařadit i např. dopravu, ztrátu času na cestě, odborná instalace, odbornou montáž atd... Při definici jedné položky typu servisního úkonu definuje již uživatel pro tento systém název tohoto úkonu, jednotkovou cenu prodejní, měrnou jednotku, jednotkovou cenu nákladovou a případně i množství. Množství se nejčastěji doplňuje až na konkrétním servisním zásahu.

 

Oba číselníky jsou vzájemně provázány a to tak, že nad jedním Typem servisního zásahu je možné definovat sadu typizovaných servisních úkonů a sestavit tak vzorové Servisní zásahy, které se automaticky použijí pro vyplnění karty nového servisního zásahu pokud zvolím tento typ.

Příklad: “Upgrade systému Soft-4-Sale” představuje typizovaný servisní zásah, který má svůj typ a patří do něj tyto typizované úkony:

1.doprava
2.ztráta času na cestě jako neplacená servisní činnost
3.instalace upgradu
4.archivace dat
5.vyčištění a defragmentace disku.
6.

Takto je kompletní pospána činnost v rámci upgradu, která může být takto připravena v typizovaném servisním zásahu. Pokud uživatel zadá jako typ servisního zásah UPGRADE, doplní se mu tyto 4 řádky automaticky do servisního zásahu a uživatel pouze změní množství nebo se rozhodne některou činnost zrušit, protože ji nevykonal nebo nebyla potřeba. Uživatel může samozřejmě doplnit jakýkoliv další řádek servisního úkonu a to i bez použití typu úkonu. Pomocí kompletních typizovaných servisních zásahů je možné předpřipravit standardní strukturu servisního zásahu tak, aby měl uživatel při doplňování minimum práce.

Speciální situací v číselníku typu servisních úkonů je doprava. Pro řádky, které mají význam dopravy je možné zaškrtnout příznak km a v případě, že uživatel vyplňuje konkrétní servisní zásah ke konkrétnímu zákazníkovi, který má v kartě kontaktu evidovanou vzdálenost, se pak při použití tohoto úkonu se automaticky doplní jako množství vzdálenost na kartě kontaktu tohoto zákazníka. Primárně se předpokládá, že cesta byla vedena k objektu, pokud objekt na kartě servisního zásahu není uveden, hledá se vzdálenost k zákazníkovi.

 

 

V menu servisních zásahů najdete tři příkazy k číselníkům:

typy zásahů, kde se vyplní hlavičkové údaje u jednotlivých typů zásahů
typy úkonů, kde uživatel vyplní jednotlivé typy úkonů, které chce v systému používat
typ zásahu s úkony otevírá karty typu zásahu a uživatel pro jednotlivý typ zásahu může doplnit standardní strukturu řádku (úkonu), kterou si vybírá z již naplněného číselníku typu úkonů.

 

Dvojitým kliknutím na položku nebo řádek v číselníku typů zásahů se otevře karta typu zásahu včetně úkonů. Při zavádění tohoto modulu doporučujeme tento postup

1.vyplnit číselník typů úkonů (s ohledem na požadované analýzy)
2.vyplnit číselník typů zásahů
3.doplnit typizované zásahy o strukturu standardní úkonů