Navigation:  Zakázky > Servisní zásahy > Konfigurace >

Typy servisních zásahů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník typů servisních zásahů

Servisní zásahy obsahují dva číselníky, které jsou vzájemně provázány. Základním číselníkem, který byl již v omezené podobě v předchozí verzi je číselník typu servisních zásahů. Tento číselník umožňuje roztřídit servisní zásahy do libovolného počtu typů.