Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Instalace opravného patche

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Od verze G5.49a probíhá instalace patchů (opravných souborů) automaticky při spuštění systému.

Pro vybrané uživatele je možné tuto funkčnost zapnout a systém potom při prvním spuštění v rámci dne provede kontrolu, zda není připraven nějaký patch k instalaci, nebo zda není vydána nová verze systému (upgrade).

 

 

Pro verze starší, nebo v případě, že není možné použít automatiku (omezení přístupu na FTP servery apod.) použijte následující postup

1. Rozbalte zaslaný ZIP soubor do pomocného adresáře (např: C:\Patch)

2. Spusťte soubor patch32.exe z tohoto adresáře (proveďte doporučenou zálohu !!!)

3. Následující dialog nasměrujte na centrální adresář serveru s s4s-main.mdb (adresář, kde jsou vaše data, tedy soubory S4S-DAT1.MDB nebo S4S.INI)

4a. Nahrání opravy na ostatní stanice v síti zajistí opakované spuštění systému (pouze pro síťové klienty)

4b. Na satelity je nutné aplikovat patch samostatně