Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Nastavení volitelná

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tisk do PDF MINI 4 ve Win7 64bit

Prakticky jakoukoli tiskovou sestavu lze přímo ze systému Soft-4-Sale odeslat e-mailem a to ve standardním a každému dostupném formátu PDF. Ten zajistí, že Váš dokument bude čitelný na jakémkoli jiném počítači, zachová si původní grafickou podobu a zárověň bude pro drtivou většinu adresátů needitovatelný (nemůže „pozměnit“ Vaši nabídku a pak tvrdit, že takto jste mu ji poslali). Správná funkčnost vyžaduje instalaci driveru virtuální PDF tiskárny a trochu uživatelské konfigurace.

V případe, že používáte operační systém Win7 64 bit, tak je nutné pro správnou funkčnost mít nainstalován nový typ PDF XChange4, který je dostupný pro stažení na adrese ftp.mtj.cz/Upgrade/PDFmini/PDFX4SA_sm.zip a nebo mužete formuláře přímo v S4S pro stažení a to v menu Konfigurace/Standard/ Nastavení PDF rozhraní, kde je možné pomocí tlačítek Stáhni a Instaluj dosáhnout požadované funkčnosti .

 

Synchronizace s Microsoft Exchange

Synchronizace kontaktů, plánu času, e-mailů a úkolů nyní můžete řídit přes Microsoft Exchange server. Tento nástroj Vám umožní nejen synchronizovat Vaše data mezi centrálou a satelity, ale navíc Vám umožní synchronizaci s Vaším mobilem a PDA.

Synchronizace s Microsoft Exchange byla přidána na kartu konfigurace vazby s MS Outlook, která doznala několika grafických změn. Menu Marketing – Synchronizace s MS Outlook.

Záložka konfigurace Exchange serveru

Zde přibyly nové záložky Exchange server a Správce Exchange. Pro Vás uživatele to znamená nejdříve standardně nadefinovat vazby pro E-mail zprávy, Kontakty, Plán času a úkoly (tak jak tomu bylo doposud) a následně v záložce Exchange Server zatrhnout pravidla (položky), kterou budou prostřednictvím Exchange server synchronizovány. Pro každého uživatele se tak děje zvlášť, proto musí být vyplněna pole jméno a heslo, které má přidělené od administrátora (správce) serveru.

načte data pro synchronizaci
provede synchronizaci zvolených složek jednoho uživatele

Tento nástroj je samozřejmě možné nastavit v rámci automatických akcí systému Soft-4-Sale – menu Systém – Nastavení automatických akcí.

Nastavení synchronizace MS Exchange mezi automatické akce.

 

Synchronizace pro neomezený počet uživatelů

Synchronizace kontaktů nově umožňuje současnou práci (synchronizaci) neomezenému počtu uživatelů. V případě osob zadaných v Outlook nebo telefonu/PDA končí taková osoba jako firma s příznakem OSOBA a s osobou uvnitř firmy. Zpětně bude synchronizována jen osoba bez názvu firmy, do té doby dokud má firma příznak personální firma, pokud taková firma má více osob, bude se synchronizovat je jedna osoba.

Definice množiny synchronizovaných kontaktů bude pro každého uživatele násobná, tzn., že uživatel může zadat několik oborů, které se zúčastní synchronizace, např. všechny platné firmy, kde jsem obchodník + všechny dodavatelské kategorie + …

Změna konfigurace synchronizace kontaktů s možností víceřádkové definice zásadním způsobem zrychlí proces synchronizace zpět nových a opravených firem a osob.

Vkládání e-mailových podpisů ze šablony Outlooku

Systém Soft-4-Sale nabízí novinku v podobě konfigurace nastavení použití podpisu při odeslání e-mailu ze Soft-4-Sale. Řešení spočívá v rozšíření konfigurace pro PDF rozhraní o možnost „nevkládat žádný text do těla nové zprávy“. Outlook pak sám doplní podpis dle své výchozí šablony. Toto je zajištěno i při režimu odeslat bez editace. Nastavení provedete v menu Konfigurace – Standard – Nastavení PDF rozhraní.

Nastavení Guardiana

Přenos informací mezi systémem Soft-4-Sale a internetovým prohlížečem je zprostředkováván pomocí aplikace Guardian.

Konfigurace aplikace Guardian.

Aplikace Guardian běží jako služba na pozadí systému Windows. K jejímu spuštění a zastavení můžete využít přímo ikon na kartě nebo přes plochu – Tento počítač – Spravovat – Služby a aplikace – Služby. Na obrázku si můžete všimnout, že v současné chvíli běží pouze služba „eshop“ všechny ostatní jsou neaktivní.

Jak již bylo výše zmíněno, název profilu musí odpovídat nazvu profilu v S4S, jinak by přenos nefungoval korektně!

Volba platformy a způsobu přenosu je standardně nastavena na Access a FTP server.