Navigation:  Obecná pravidla platná pro celý systém >

Význam barevného značení v systému

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ve vašich cenících mohou existovat tři základní skupiny zboží, které mohou mít dále svoje specifické použití, vlastnosti, chování v dokumentech:

běžné ceníkové položky- zboží, které obvykle nakupujete a zase prodáváte
konstrukční celky- sady složené z konstrukčních prvků (podřízených, souvisejících dílců). Nakupujete jednotlivé prvky, které můžete dále pordávat samostatně, nebo je kompletovat do předem definovaných sad, které pak prodáváte. Jejich specifika se projeví převážně ve skladovém hospodářství.
výrobky- zboží, které vyžadují vaši větší pozornost a péči. Vznikají kombinací nakupovaných položek - obvykle materiálu - a vaší práce. Jejich specifickou součástí je 'technologický postup', který umožňuje kalkulovat cenu výrobku, ale především plánovat, řídit a vyhodnocovat výrobu.

Pro snadnější orientaci uživatelů, s jakými položkami právě pracují, jsme zvolili barevné provedení čísla zboží. Postupně se s barevnými čísly zboží setkáte na mnoha místech systému. Nyní zatím na těch nejfrekventovanějších.

 

Kombinace barevného zvýraznění druhu zboží a požadavků na evidenci výroibních čísel.

Kombinace barevného zvýraznění druhu zboží a požadavků na evidenci výroibních čísel.

 

běžná ceníková položka        - bez zvláštního barevného zvýraznění

konstrukční celek        - modré zvýraznění

výrobek                - zelené zvýraznění

neplatné zboží                - červené zvýraznění

 

Jestliže nepracujete s konstrukčními celky ani pomocí systému neřídíte výrobu, určitě se setkáte s "neplatným" zbožím. Přestože je možné v systému různými nástroji a konfiguracemi docílit toho, aby se vám neplatné položky k práci nenabízely, mohou nastat situace, kdy se vám do aktuálního dokumentu taková položka vloudí - nejčastěji kopírování staršího dokumentu. Tehdy bylo všechno v pořádku, ale v současné době už mohou být některé z položek neplatné.

 

Jednotlivé ceníkové položky mohou mít zapnutou evidenci výrobních čísel, která pak systém při práci s takovými položkami vyžaduje. Aby byl uživatel už předem vizuálně upozorněn, že taková situace nastane jsou, především na skladových dokumentech, také zvýrazněny, a to použitím různých odstínů zelené na podbarvení čísla pozice (řádku), kde se taková položka nachází.

 

evidence výrobních čísel                - světlé khaki podbarvení (co kus zboží, to jedno specifické výrobní číslo)

evidence šarží                        - zelené podbarvení (jedno specifické číslo pro více kusů - dávku - téhož zboží)

evidence plošných rozměrů         - tmavě khaki podbarvení (speciální evidence tabulí plechu, plastů, mramoru apod.)