Navigation:  Ekonomika > Příklady účtování >

Bankovní výpis v jiné měně než platba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže dochází k platbě faktury vystavené v cizí měně prostřednictvím bankovního účtu, který je ale veden v jiné cizí měně, je třeba zaúčtovat takový pohyb trochu jiným způsobem.

 

Přes účet vedený v EUR je uhrazena faktura vystavená v DKK.

Přes účet vedený v EUR je uhrazena faktura vystavená v DKK.

 

Platbu je potřeba zaúčtovat ve stejné měně, v jaké je vedena faktura, aby později mohl být spočten případný kurzový rozdíl k platbě. Nelze ji však účtovat přímo proti bankovnímu účtu, protože ten je veden v jiné cizí měně. Na tento účet je třeba částku teprve „převést“.

Platba tedy je účtována proti nějakému „pomocnému“ účtu vnitřního zaúčtování (podle Konfigurace převzetí zápočtů) a hned následně je z tohoto účtu přeúčtována na účet bankovního výpisu v příslušné měně.

Součet hodnot na účtu 221xxx je pak správný, protože sečítáme hodnoty v totožné měně.

Saldo účtu 321xxx pak správně vidí fakturu jako „zaplacenou“ v cizí měně, a eviduje rozdíl v měně tuzemské.

 

V Přehledu saldokonta je vidět "kurzový" rozdíl.

V Přehledu saldokonta je vidět "kurzový" rozdíl.

 

Nástroj pro generování „kurzových rozdílů“ pak může a navrhne jeho vyrovnání.

 

Návrh na vyřešení kurzového rozdílu.

Návrh na vyřešení kurzového rozdílu.